AktualnościPoradyZ Polski

Nowy program szkolenia UAVO – szkic

W zawiązku z wejściem w życie (w dniu 6.11.2016) nowych przepisów w sprawie świadectw kwalifikacji, Urząd Lotnictwa Cywilnego do 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia miał obowiązek opracować nowe programy szkolenia (teraz już obowiązkowego) do świadectw kwalifikacji UAVO. Zanim program zostanie oficjalnie przekazany do szkół UAVO planowane jest jeszcze spotkanie kadry instruktorskiej z ULC w sprawie metod i zasad szkoleń przyszłych operatorów UAVO. Tymczasem poniżej przedstawiam główne i ciekawsze (moim zdaniem) punkty nowego programu, który został poddany do konsultacji z podmiotami szkolącymi (nie jest programem finalnym).

Główne ustalenia:

 • szkolenie powinno skupiać się na nauce zapobiegania lub minimalizowania ryzyka wystąpienia sytuacji krytycznych (takich, które zmuszą kontroler drona do realizacji procedury awaryjnej lub będą wymagać od operatora umiejętności dużo większych niż te, które jest w stanie zdobyć na szkoleniu)
 • metody e-learningowe lub metody samokształcenia są możliwe do przeprowadzenia przez podmiot szkolący, ale wcześniej podmiot szkolący musi samodzielnie stworzyć własny program szkoleniowy uwzględniający te metody i przedstawić go do zatwierdzenia przez Prezesa ULC;
 • podmiot szkolący sprawdza wiedzę kandydata poddając go wewnętrznemu egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu, uwzględniając wszystkie przedmioty i ćwiczenia przerabiane podczas szkolenia; część teoretyczną egzaminu uważa się za zaliczoną, jeżeli egzaminowany udzielił minimum 75% poprawnych odpowiedzi z każdego przedmiotu; w przypadku niezaliczenia egzaminu prowadzący szkolenie określa przebieg doszkolenia kursanta, wskazując zakres wiedzy, która wymaga niezbędnego uzupełnienia przed ponownym przystąpieniem do egzaminu wewnętrznego.

Szkolenie teoretyczne

Tu zmienia się niewiele – program pozostał ten sam jeśli chodzi o tematy. Wciąż obowiązuje ta sama piątka tematów: Prawo lotnicze, Zasady wykonywania lotów, Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego, Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne, Obsługa, budowa, działanie systemów i podzespołów BSP. W ramach nowego planu szkolenia minimalny zakres teorii został dokładnie rozpisany na poszczególne pojęcia i zagadnienia.

Znacznie ciekawsze zmiany zajdą jednak w szkoleniu praktycznym.

Szkolenie praktyczne:

 • wciąż może przebiegać w trybie ATTI lub nawet w trybie GPS (ale jedynie jako tryb pomocniczy – nie główny);
 • tryb manualny nie jest wymagany z wyjątkiem urządzeń o masie startowej większej niż 5 kg (w kategoriach MR i H – ćwiczenie: zawis we wszystkich orientacjach względem operatora);
 • orzeczenie lekarskie będzie potrzebne już na etapie szkolenia (a nie dopiero na egzamin);
 • w trakcie szkolenia instruktora oraz kursanta obowiązuje konieczność noszenia kamizelek odblaskowych;
 • do szkolenia na MR i H konieczne należy wyznaczyć teren nie mniejszy niż kwadrat 30x30m;
 • w przypadku szkolenia na kategorię A (samoloty) powinien być wyznaczony teren o wymiarach 30x100m;
 • wszelkie obiekty, słupy, trakcje, linie wysokiego napięcia i inne przeszkody powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od terenu szkolenia;
 • wyznaczony teren powinien zostać oznaczony w widoczny sposób;
 • w miejscu prowadzenia szkolenia powinna być dostępna apteczka medyczna a osoby biorące w nim udział winny zostać poinformowane o miejscu jej przechowywania;
 • instruktor powinien stale monitorować postępy kursanta w szkoleniu, kolejne etapy szkolenia powinny być realizowane przez kursanta po opanowaniu poprzednich, o dopuszczaniu do kolejnych etapów szkolenia decyduje instruktor;
 • w ramach szkolenia będzie kalibracja czujników i urządzeń nawigacyjnych, programowanie trybów FailSafe, aktywacja i dezaktywacja FailSafe;

Póki co tyle informacji w sprawie nowych szkoleń UAVO. Jeśli wejdzie w życie finalna wersja nowego programu szkolenia i będzie opcja na jego publikację (choć w skrótowej formie) na łamach mojej strony – z pewnością to zrobię ;).

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Droniada 2017 - zasady głównego konkursu

Następny

Powstanie system planowania lotów dla dronów

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *