AktualnościPoradyPrawoZ Polski

Komunikat PAŻP: skrócona procedura dla lotów BVLOS

Dobra wiadomość dla osób wykonujących loty BVLOS do celów szkoleniowych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o nowej skróconej procedurze dla „wzmożonych lotów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) o charakterze długotrwałym”.

W związku powtarzającym się wykonywaniem szkolnych lotów BVLOS w stale powtarzających się lokalizacjach Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dniem 05.12.2019r. opublikuje te lokalizacje w AIP Polska ENR 5.3.1 i AIP VFR ENR 2.5 (jako „wzmożone loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o charakterze długotrwałym”) zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami z podmiotami szkolącymi do BVLOS. Oznacza to brak konieczności zgłaszania lotu poprzez dotychczasowy formularz o ile lot ten odbywa się w przedmiotowym rejonie.

Rejon lotów BSP BVLOS nie jest wydzieloną z ogólnodostępnej przestrzeni strefą do wyłącznego korzystania przez Państwa.

Operatorzy BSP mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej i ponoszą pełną odpowiedzialność za uniknięcie z nimi kolizji. W czasie wykonywania lotów należy bezwzględnie utrzymywać maksymalną dopuszczoną wysokość lotu. Loty należy wykonywać zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy-Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenie warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Rejony dopuszczone do skróconej procedury dla lotów szkoleniowych będą miały desygnatory EP BVLOS (+ numer strefy).

Procedura zgłoszenia lotów „dzień przed”

Przedstawiciel podmiotu przypisanego do rejonu wysyła na dzień przed lotami informacje o zamiarze wykonywania lotów na adres rpa@pansa.pl.

Prawidłowy wzór maila który należy wysłać przed rozpoczęciem lotów:

Tytuł: Rejon BVLOS …….. (wymienić nr ) / Nazwa podmiotu / Data szkolenia – PRZYKŁAD: Rejon BVLOS 002 / Ardumedia / 5.12 – 12.12.2019

Treść:

 • Zgłaszamy wykonywanie szkolnych lotów BVLOS w rejonie BVLOS nr …
 • loty w dniu/dniach:
 • czas startu lotów:
 • planowany czas zakończenia lotów:
 • max. wysokość lotów:
 • Organizator lotów (osoba na miejscu lotów): imię / nazwisko – tel.
 • Znaki rejestracyjne statków powietrznych:

Procedura w dniu lotów

W dniu lotów Organizator:

 1. jeżeli znajduje się w przestrzeni odpowiedzialności FIS (przestrzeni niekontrolowanej), dzwoni do AMC Polska 1h przed wykonaniem lotu oraz 15 min przed wykonaniem lotu do właściwego FIS w celu powiadomienia o planowanym rozpoczęciu lotów podając numer rejonu lotu.  AMC może nie wyrazić zgody na lot jeżeli rejon jest kolizyjny z inną aktywną strefą (np. strefa R opublikowana via NOTAM). FIS może nie wyrazić zgody na lot jeżeli sytuacja operacyjna na to nie zezwala. Organizator lotów powiadamia AMC o zakończeniu lotów.
 2. jeżeli strefa znajduje się w przestrzeni odpowiedzialności TWR (CTR) organizator lotów  uzgadnia lot  z TWR na 30 minut przed jego wykonaniem. TWR może nie wyrazić zgody na lot jeżeli sytuacja operacyjna na to nie zezwala.
 3. w rejonach znajdujących się w strefach ATZ Organizator lotów ma obowiązek wykonywania lotów na podstawie uzgodnionych warunków z zarządzającym oraz po poinformowaniu Zarządzającego strefą. W przypadku braku aktywności strefy ATZ operator BSP postępuje zgodnie z pkt. a)

Proszę pamiętać, że telefon jest wykonywany na stanowisko operacyjne, dlatego PAŻP prosi operatorów, aby czas rozmów był ograniczony do niezbędnego minimum.

Przesłana procedura wykonywania lotów BSP w rejonach opublikowanych w AIP Polska możliwa jest do stosowania wyłącznie przez podmioty realizujące loty BVLOS o charakterze szkolnym zarejestrowanymi statkami  zgodnie z otrzymanym dopuszczeniem do lotów od Prezesa ULC.

Nie ma możliwości aby inny podmiot wykonywał lot zgodnie z niniejsza procedurą.

UWAGA UŻYTKOWNICY rejonów:

 • BVLOS 001 Pychowice
 • BVLOS 022 Kryspinów
 • BVLOS015 Babice 2

Zaszła  konieczność korekty publikacji w stosunku do tej w AIP. W związku z powyższym PAŻP opublikował korektę w formie depeszy NOTAM  (C 1075/19) obowiązującej do 30.01.2020r.  Od 30.01.2020 korekta zostanie uwzględniona w AIP Polska ENR 5.3.1 oraz AIP VFR 2.5.

Szczegółowe dane korekty:

 • BVLOS001 opublikowany jako Pychowice będzie nosił nazwę Pychowice 1.
 • BVLOS022 opublikowany jako Kryspinów będzie nosił nazwę Pychowice 2.
 • Rejon BVLOS015 Babice 2 opublikowany  będzie jako rejon o współrzędnych: koło o promieniu 300 m i środku w punkcie 52°16’40”N 20°53’41”E .

W  przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub ewentualnych pytań dotyczących procedury lub zasad wykonywania lotów RPA należy kontaktować się z Działem Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych w OPS ASM1 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 do 15:00: e-mail: drony@pansa.pl, tel. +48 22 574 57 49.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Dron Prometheus - futurystyczny polski projekt

Następny

APS zdobywa kolejnych dużych klientów

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *