AktualnościZ Polski

Nowe zasady lotów dronami w CTR i nowy formularz

Ważna informacja na temat nowych zasad lotów dronami w CTR oraz nowego formularza do PAŻP o warunki lotów w CTR pojawiła się dziś na stronię Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Nowe prawo już od 18 sierpnia

Dnia 18 sierpnia czyli już za niespełna tydzień w życie wejdzie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. tzw. SERA C, które określa m.in. jakiego rodzaju loty dronami są zwolnione ze stosowania przepisów ruchu lotniczego SERA (Standardised European Rules of the Air) tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/2012.

Według nowego prawa:

o określenie warunków lotów w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) mogą ubiegać się jedynie operatorzy wykonujący loty BSP będącymi modelami tzn. bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie nie większej niż 25kg wykonywanymi wyłącznie w zasięgu wzroku Operatora wykorzystywanymi wyłącznie w celach rekreacyjnych lub pokazowych (art. 2 p. 95a SERA). Dodatkowo dopuszcza się wykonywanie lotów specjalnych określonych w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/2012 (SERA). Warunkiem dopuszczenia do tego typu lotów w CTR jest uzyskanie zezwolenia od Prezesa ULC i załączenie go do formularza zgłoszenia lotów do PAŻP.

Póki co nie mam informacji o tym, czy jakiś dedykowany formularz do ULC w sprawie wykonywania lotów specjalnych jest dostępny zatem o zezwolenie najlepiej występować z własnym pismem.

Czym są loty specjalne o których wyżej mowa? Musimy zerknąć do Art. 4 z rozporzadzenia Komisji (UE) 923/2012 (SERA), a tam czytamy:

1. Na wniosek podmiotów wykonujących niżej wymienione działania właściwe organy mogą zwolnić je z przestrzegania szczegółowych wymogów niniejszego rozporządzenia z tytułu wymienionych poniżej działań wykonywanych w interesie publicznym oraz szkoleń potrzebnych dla ich bezpiecznego prowadzenia:

a) działania policyjne i celne;

b) działania obejmujące dozorowanie ruchu i pościg;

c) działania w dziedzinie ochrony środowiska, prowadzone przez organy władzy publicznej lub w ich imieniu;

d) poszukiwanie i ratownictwo;

e) loty medyczne;

f) działania ewakuacyjne;

g) działania gaśnicze;

h) zwolnienia wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów głów państw, ministrów i innych funkcjonariuszy państwowych.

2. Właściwy organ przyznający zwolnienia informuje EASA o charakterze zwolnienia nie później niż po upływie dwóch miesięcy od jego zatwierdzenia.

3. Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla przepisów art. 3 i może być stosowany w tych przypadkach, gdy działań wymienionych w ust. 1 nie można przeprowadzić w ramach operacyjnego ruchu lotniczego lub w sytuacji, gdy w przeciwnym wypadku nie mogłyby one skorzystać z zawartych w niniejszym rozporządzeniu przepisów dotyczących elastyczności. 

Gdzie są zatem loty komercyjne, które interesują większą część społeczności operatorów dronów? Ano nie ma ich wśród lotów specjalnych, nie są to też loty rekreacyjne, więc może pokazowe? Niestety, żadne z powyższych co jest chyba opcją najgorszą dla tych, którzy chcą zarabiać dronami w CTR. Tu zacytuję najnowszy wpis PAŻP na ten temat (2016.08.12, 13:51):

Oznacza to, że od 18 sierpnia br., loty bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeniach kontrolowanych CTR możliwe będą wyłącznie po:

• zapewnieniu dwustronnej łączności radiowej,
• złożeniu planu lotu
• w przypadku niektórych CTR dodatkowo posiadania transpondera.

Oczywiście z powyższego są wyłączone wspomniane wcześniej loty rekreacyjne, pokazowe oraz specjalne (wykonywane w interesie publicznym, które ULC zwalnia z obowiązku przestrzegania SERA). Poza tym drony-zabawki przeznaczone do użycia dla dzieci do lat 14-tu (art. 2 p. 129a SERA) i posiadające oznaczenie CE (3) też są zwolnione z powyższych zasad lotów w CTR. Zatem „komercja” tylko przy dwustronnej łączności radiowej, po złożeniu planu lotu a nawet z transponderem?

Powyższe nowe prawo unijne ma zatem wpływ na wszystkie rodzaje lotów wykonywanych dotychczas dronami w strefach kontrolowanych CTR. To wymusiło na PAŻP zmianę formularza zgłoszenia lotów do PAŻP w CTR.

Nowy formularz o warunki lotów dronów w CTR

Nowy formularz pojawił się już na stronie PAŻP na pozycji pierwszej tutaj: http://www.pansa.pl/index.php?menu_lewe=ops&lang=_pl&opis=OPS%2Fops_formularze lub bezpośrednio tutaj PDF. No to przyjrzymy się jak wygląda:

Nowy formularz do PAŻP na loty dronów w CTR - 12.08.2016
Nowy formularz do PAŻP na loty dronów w CTR – 12.08.2016

Dla porównania „stary” formularz:

Formularz zgłoszenia lotu dronem w CTR
Formularz zgłoszenia lotu dronem w CTR

Zmian jest całkiem sporo. Na pierwszy rzut oka formularz wygląda na bardziej rozbudowany, ale to z racji faktu, iż jest na nim więcej informacji, a mniej miejsca na uzupełnianie. Główna zmiana pod kątem nowego prawa to przede wszystkim konieczność podania rodzaju lotu: rekreacyjnego, pokazowego lub specjalnego. W pozostałych polach PAŻP idzie zdecydowanie na rękę operatorom (a może również i sobie 😉 i daje wybór między wyszczególnionymi opcjami (zamiast ręcznego wpisywania wszystkiego). Mamy zatem:

 • wybór CTR’a z listy
 • możliwość podania czasu urzędowego (nie tylko UTC, w którym pewnie część operatorów się gubi)
 • 7 pól do wpisania współrzędnych środka koła + promienia (wcześniej była opcja wpisania wieloboku o wierzchołkach, zapewne mało kto i tak tak robił)
 • 3 pola na wprowadzenie różnych BSP + opcje do wyboru dla każdej – czy posiada FAILSAFE
 • bardzo mało miejsca na wpisanie opisu przedsięwzięcia 😉
 • doszły pola do zaznaczenia ptaszkiem, które dotycza pozwoleń od ULC na loty w P i R oraz zwolnień z ULC na operacje specjalne
 • doszły oświadczenia o odpowiedzialności oraz zgody na przetwarzanie danych
 • nowością jest również pole do podawania numeru świadectwa kwalifikacji UAVO (można to było zrobić opcjonalnie jako załącznik, ale PAŻP i tak tego nie weryfikował)
 • kolejna nowość to OPCJONALNE pola do podania danych obserwatora (póki co nieobowiązkowe 😉

Na samym dole nowego formularza zawarto jeszcze informację iż nieuzupełnienie któregoś z pól formularza zaznaczonych na czerwono powoduje automatyczne odrzucenie formularza.

Jeszcze jeden z ciekawszych fragmentów z nowego wpisu na stronie pansa.pl dotyczącego nowego prawa zgodnego z SERA brzmi:

„Dodatkowo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje przeprowadzenie warsztatów dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie planowanych zmian zasad wykonania operacji w przestrzeniach CTR oraz zawieranie stosowych porozumień z operatorami.”

To co – widzimy się na najbliższych warsztatach z PAŻP/ULC?;)

 

Ważne w kwestii nowych przepisów:

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

DRONEMASTERS Convention 2016. Pierwszy na świecie maraton dronów

Następny

Zakończenie zbiórki i wynik konkursu - Tarantula X6

10 komentarzy

 1. 17 sierpnia 2016 at 14:34 — Odpowiedz

  Czy wiadomo jest kiedy wejdzie w życie Zmiana do Rozporządzenia z dnia 26 marca 2013 r. wprowadzająca załączniki 6 i 6a?

  • 17 sierpnia 2016 at 14:41 — Odpowiedz

   Jeśli wierzyć nieoficjalnym źródłom z PAŻP to wszystkie 4 podpisy ministrów spoczęły na nowym rozporządzeniu już z tydzień temu, więc prawdopodobnie w połowie września można się spodziewać wejścia w życie, ale czy na 100% to wiedzą chyba tylko ci ministrowie lub urzędnicy dobrze zapoznani z tym rozporządzeniem, a takich niestety osobiscie nie znam.

  • 4 września 2016 at 21:01 — Odpowiedz

   Jak donoszą dobrze poinformowane źródła (ULC), nastąpi to 7 września tego roku.
   Co to jest załącznik 6a? W Rozp. z dnia 26 marca 2013 r. znalazłem tylko 6.

   • 4 września 2016 at 23:18 — Odpowiedz

    Proszę przeczytać nowe rozporządzenie z 23 sierpnia 2016 – jest tam napisane, że po Zał. 6 dodaje się Zał. 6a, który ma brzmienie Zał. 2 z tego rozporządzenia.

    • 5 września 2016 at 17:26 — Odpowiedz

     OK dzieki, wprawdzie to do tematu Rozp. MIiB z 8.08.2016, a nie SERA C, ale już ogarnąłem:)

 2. 26 sierpnia 2016 at 10:10 — Odpowiedz

  W SERA C nie ma nic o lotach tzw. komercyjnych w CTR-ach a nasza nowa ustawa rozgranicza komercyjne od rekreacyjnych. Przeoczenie ustawodawców?
  Czyli nie można realizować zleceń w CTR-ach? Miało być fajnie a wyszło jak zwykle.

  • 26 sierpnia 2016 at 11:05 — Odpowiedz

   Żadne przeoczenie. Loty inne niż rekreacja i sport (w domyśle: komercyjne) można przecież wykonywać poza CTR i tam polskie rozporządzenie jak najbardziej obowiązuje. Teraz pytanie: czy SERA C jest nadrzędne nad polskim rozporządzeniem z 8 sierpnia 2016, czy jest odwrotnie?;) Bo jeśli jest nadrzędne to póki co nici z lotów komercyjnych w CTR’ach.

   • 26 sierpnia 2016 at 13:35 — Odpowiedz

    Rekreacyjne i sportowe=komercyjne? Czy to jest oficjalna wykładnia? Gdzie mogę ją znaleźć? Wg tego co piszesz filmowanie to rekreacja/sport=komercja tylko jak sfilmować obiekt znajdujacy się w CTR-ze lecąc pozajego granicami np. 6km – super teleobiektyw?:) Chyba się nie rozumiemy, chodzi mi o rozporządzenie SERA C dot. lotów BSP w CTR-ach a nie przepisy obowiązujace poza CTR-ami.

    • 26 sierpnia 2016 at 13:46 — Odpowiedz

     Jeśli nawiązuje Pan do mojego komentarza, to źle Pan przeczytał/zrozumiał – „loty INNE NIŻ rekreacyjne i sportowe” to potocznie „loty komercyjne”, choć takiego nazewnictwa nie znajdzie Pan w żadnej ustawie ani rozporządzeniu. W SERA C są jedynie loty rekreacyjne, pokazowe oraz specjalne. Status „specjalne” mają określone operacje lotnicze, „rekreacja” przeczy „komercji” nawet w naszym rozporządzeniu, natomaist loty „pokazowe” są bliżej nieokreślone. Zresztą w SERA C nie ma nawet definicji lotów pokazowych, co nie zmienia faktu, że ciężko pod nie podpiać komercję. Co pozstaje? Ano jest jeszcze opcja wykonywania lotów innych niż te 3 powyższe na zasadach ogólnych: obustronna komunikacja radiowa, transponder na dronie, złożony plan lotu. Jeśli jest Pan w stanie spełnić te warunki to można się ubiegać o lot komercyjny w CTR. Jeśli nie to niestety będzie to niezgodne z SERA C. Tyle mówi prawo.

     • 26 sierpnia 2016 at 15:36

      OK. przepraszam to ja źle zinterpretowałem Pana wpis.
      Co nie zmienia faktu, iż jak wcześniej napisałem „miało być lepiej a wyszło jak zwykle” ponieważ odbywały się konsultacje. Transponder na Phantomie czy Inspire’ze, chcę mieć ale gdzie go kupić i kto go zamontuje a potem ulc go nie zarejestruje:)

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *