Badanie przyrodyLeśnictwoZastosowania dronów

Drony pomogą w analizie stanu lasów

W ostatnich latach widoczny jest rozwój dronów i sensorów, które znajdują zastosowanie w geodezji oraz analizach środowiskowych. Projekt „Doskonalenie metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z bezzałogowych platform latających UAV” dotyczy badań nad możliwością wykorzystania skanerów laserowych oraz kamer multi- i hiperspektralnych w analizie terenów zadrzewionych. Projekt realizowany jest przez firmę Dragonfly Vision we współpracy z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (Zespół UAV GeoLAB).

W projekcie biorą udział specjaliści z zakresu fotogrametrii, teledetekcji, leśnictwa, botaniki oraz pilotowania dronów. Projekt rozpoczął się na początku roku 2021 i będzie trwał do marca 2023 r. W ciągu całego projektu wykonanych zostanie kilkanaście nalotów nad wybranymi obszarami testowymi na terenie Nadleśnictwa Żednia oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego. W trakcie nalotów wykonywanych zarówno w porze ulistnienia, jak i w porze bezlistnej pozyskiwane będą dane teledetekcyjne (zdjęcia multi- i hiperspektralne oraz dane lidar). Systematyczne naloty pozwolą na zbadanie powtarzalności uzyskiwanych wyników oraz przeprowadzenie długotrwałej analizy stanu drzewostanu i wsparcia teledetekcyjnego w jego inwentaryzacji. Pozyskane zdjęcia multi- i hiperspektralne oraz dane lidar posłużą do przeprowadzenia automatycznej segmentacji drzew, klasyfikacji gatunków oraz analiz stanu drzewostanu. W wymienionych procesach wykorzystane zostaną nowoczesne algorytmy, w tym sieci neuronowe. Zdjęcia multi- i hiperspektralne dostarczą przed wszystkim informacji o gatunku i stanie drzewostanu, a dane lidar w postaci chmur punktów będą źródłem informacji geometrycznej, w tym wysokości drzew, a także ich kształtu.

Projekt DragonFly Vision i Politechniki Warszawskiej

W trakcie pierwszych miesięcy trwania projektu wykonawcy byli skupieni na testowaniu skanerów laserowych dedykowanych bezzałogowym statkom powietrznym. Analizy dotyczyły przede wszystkim gęstości chmur punktów (liczba odbić/m2 powierzchni), dokładności danych oraz możliwości rejestracji punktów pod drzewami w celu odtworzenia rzeźby terenu.

Wynikiem projektu będzie metodyka pozyskiwania i przetwarzania danych z bezzałogowych statków latających na terenach zalesionych. Odbiorcą takich usług będą mogły być nadleśnictwa, parki narodowe, a także jednostki administracji zainteresowane inwentaryzacją zieleni miejskiej parków. W ramach projektu powstanie usługa software as a service (SaaS), pozwalająca na automatyczne przetwarzanie danych i udostępnianie w interaktywnej formie wyników użytkownikom końcowym. Dzięki temu osoby nie mające doświadczenia w fotogrametrii i teledetekcji będą mogły korzystać z wyników projektu.

Badania finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścieżka Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Halo by Elsight – nowy wymiar łączności dla bezzałogowców

Następny

Opublikowano rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1166

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *