AktualnościZ Polski

System do analizy ryzyka lotu dronem dostępny już w Polsce

INFORMACJA PRASOWA

Creotech Instruments S.A., wiodący polski producent systemów i podzespołów satelitarnych, wspólnie z partnerami – firmą Droneradar oraz Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI) wprowadził na rynek nową usługę Geomatic Remote Eye (GREy). Platforma GREy dostarczy operatorom dronów niezbędne dane, przeprowadzając automatycznie analizę ryzyka planowanego lotu, która jest niezbędna przed wykonaniem każdej misji.

Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, rozwój rynku usług opartych o bezzałogowe statki powietrzne (BSP) gwałtownie przyspiesza. O ile w 2019 roku odnotowano w Polsce ponad 30 tys. zarejestrowanych operacji to w 2021 było ich już ponad 550 tys. Część tego ruchu ma charakter rekreacyjny,  jednak uwzględniając liczbę złożonych planów lotów coraz większy udział w ogólnej liczbie operacji zyskują loty związane z wykonywaniem profesjonalnych usług (np.: inspekcje, wykonywanie map, pomiary zanieczyszczenia czy nadzór. A prawdziwa rewolucja jeszcze przed nami – dostawy przesyłek a nawet transport ludzi to nieunikniona przyszłość.

Z moich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że obecnie największym ograniczeniem w dalszym rozwoju sektora usług BSP nie jest już technologia, związana z konstrukcją statków powietrznych, a infrastruktura i ramy prawne wykonywania lotów, które narzucają coraz większe wymagania proceduralne. Dlatego zdecydowaliśmy,  że to właśnie ten element ekosystemu BSP powinien stać się przedmiotem naszych usług.

mówi dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A.

Wzrost ruchu BSP z jednej strony przynosi korzyści, ale prowadzi również do powstania nieznanych dotąd zagrożeń dla mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego. Przewidując to, Komisja Europejska wprowadziła szereg uregulowań prawnych narzucających nowe obowiązki zarówno na krajowe administracje lotnicze, jak i samych operatorów BSP. W związku z rozwijającym się dopiero rynkiem,  praktyczna ich implementacja stwarza szereg problemów dla władz, jak i operatorów BSP. W konsekwencji prowadzi to do ograniczenia rozwoju rynku usług lub także  zjawiska omijania prawa. Nie trudno się domyśleć, że może mieć to fatalne skutki.

Platforma GREy

W odpowiedzi na te wyzwania Creotech Instruments S.A. wraz ze swoimi partnerami – Droneradar oraz WIZIPISI opracował i wprowadził na rynek platformę GREy umożliwiającą przeprowadzenie analizy ryzyka operacji przy pomocy prostych w obsłudze narzędzi. Platforma korzysta ze zgromadzonego obszernego repozytorium danych przestrzennych i aeronautycznych. Jej zadaniem jest ograniczenie do minimum wysiłku związanego z przygotowaniem przez operatorów BSP dokumentacji planowanej misji, jak również związany z ich późniejszą oceną przez władze lotnicze.

Wymagania odnośnie czasu potrzebnego do analizy danych przed wykonaniem lotu bezzałogowego, często są wyższe niż przed wykonaniem lotu załogowego. Z uwagi na rozproszenie i niejednorodność źródeł danych, ocena ryzyka lotu jest często znacznie bardziej pracochłonna niż wykonanie samej misji.

mówi Paweł Korzec, Prezes firmy Droneradar.

Platforma GREy umożliwia wizualizację i analizę danych dotyczących topografii i profilu terenu, przeszkód, tj. maszty, kominy, wiatraki, linie energetyczne, obszarów większego ryzyka, rozkładu gęstości populacji oraz także informacji dotyczących przestrzeni powietrznej. Dzięki zgromadzeniu danych w jednym, regularnie aktualizowanym repozytorium, użytkownik może wprowadzić trasę swojego planowanego przelotu i w ciągu kilku minut otrzymać kompleksowy raport zgodny z metodyką SORA. Informacje w nim zawarte umożliwiają mu zapoznanie się z potencjalnym ryzykiem bez konieczności żmudnego pozyskiwania i integracji danych źródłowych, czy też wykonywania pracochłonnych obliczeń.

Otrzymany raport pozwala pilotowi BSP, bez konieczności wychodzenia z biura:

  • szczegółowo zapoznać się z terenem, w którym planuje wykonać misję;
  • przeanalizować automatycznie obliczone współczynniki ryzyka dla zakładanych parametrów lotu;
  • udokumentować powyższe czynności na potrzeby uzyskania wymaganych zgód władz lotniczych.

Zarchiwizowany raport będzie również dokumentem potwierdzającym, że dołożono należytej staranności w przygotowaniu misji na okoliczność incydentu lub wypadku.

Mam nadzieję, że ponad trzyletni wysiłek naszych firm, wspierany przez Europejską Agencję Kosmiczną, pozwoli wypracować niezbędny element infrastruktury lotów bezzałogowych na trwale wpisany w ten ekosystem, zmniejszając koszty operacji i zwiększając ich bezpieczeństwo.

dodaje Tomasz Berezowski Wiceprezes WIZIPISI.

Na początku platforma dostępna będzie dla klientów instytucjonalnych, ale już w najbliższym czasie będą z niej mogli skorzystać również indywidualni piloci BSP. Opłata za dostęp ma charakter abonamentowy i jest uzależniona od oczekiwanej, miesięcznej liczby raportów. Jej wysokość została tak określona, aby stanowiła niewielki ułamek kosztu wykonania operacji.

Operatorzy platformy GREy zaplanowali serię bezpłatnych webinariów, które mają na celu zademonstrowanie użytkownikom jej możliwości oraz korzyści wynikających z jej wykorzystania. Pierwszy z nich odbędzie się 24 lutego, rejestracja dostępna pod linkiem: https://bit.ly/3HrAmO6.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Oprogramowania fotogrametryczne – które wybrać? Bezpłatne webinarium NaviGate

Następny

Przegląd prasy dronowej - 8.02.2022 r.

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *