PoradyPrawo

Jak uzyskać certyfikat kompetencji pilota BSP?

Certyfikat kompetencji pilota BSP to dokument potwierdzający jego kompetencje do wykonywania lotów w kategorii otwartej w podkategorii A2. Jest aktualnie minimalnym wymogiem do wykonywania lotów w strefach CTR poniżej 6km.

Zgodnie z Załącznikiem A do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947, sekcja UAS.OPEN.030 – operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych w podkategorii A2 muszą być wykonywane przez pilota bezzałogowego statku powietrznego, który:

 • zapoznał się z instrukcją użytkownika dostarczoną przez producenta bezzałogowego systemu powietrznego;
 • posiada certyfikat kompetencji pilota BSP wydany przez właściwy organ lub podmiot uznany przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestracji operatora bezzałogowego systemu powietrznego.

Warunki do uzyskania certyfikatu kompetencji pilota BSP

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest spełnienie wszystkich następujących warunków we wskazanej kolejności:

 1. ukończenie szkolenia online oraz zaliczenie egzaminu online z wiedzy teoretycznej jak dla podkategorii A1 (szkolenie i egzamin dostępny po zarejestrowaniu się na stronie: https://drony.ulc.gov.pl/);
 2. ukończenie praktycznego szkolenia w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 określonych w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2;
 3. złożenie oświadczenia o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia oraz zaliczenie dodatkowego egzaminu z wiedzy teoretycznej przeprowadzanego przez właściwy organ lub przez podmiot uznany przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestracji operatora bezzałogowego systemu powietrznego.

Egzamin, o którym mowa w punkcie 3. musi obejmować co najmniej 30 pytań wielokrotnego wyboru mających na celu ocenę wiedzy pilota bezzałogowego statku powietrznego na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, dotyczących, w odpowiednich proporcjach, następujących dziedzin:

 • (i) meteorologia;
 • (ii) osiągi bezzałogowego systemu powietrznego w locie;
 • (iii) techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi;

Egzamin może odbywać się on-line i będzie przeprowadzany przez ośrodki szkolenia (nie przez ULC – decyzją samego urzędu). Do egzaminu można przygotować się w drodze samokształcenia (nie jest wymagane szkolenie, lecz sam egzamin), a materiały szkoleniowe do A2 są dostępne w systemie rejestracji (https://drony.ulc.gov.pl/).

Zakres szkolenia praktycznego

Co do samokształcenia z praktyki – powinno odbyć się zgodnie z wymogami opisanymi w sekcji UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2:

Operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych w podkategorii A3 muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:
1) muszą być wykonywane na obszarze, na którym pilot bezzałogowego statku powietrznego może oczekiwać, że w normalnych okolicznościach przez cały czas trwania operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego operacja nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób postronnych w granicach obszaru, nad którym wykonywany jest
lot bezzałogowym statkiem powietrznym;
2) muszą być wykonywane w bezpiecznej odległości co najmniej 150 metrów w poziomie od terenów mieszkaniowych, użytkowych, przemysłowych lub rekreacyjnych;

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 – Sekcja UAS.OPEN.040 pkt 1 i 2

Zakres samokształcenia z praktyki obejmuje:

 • (a) Przygotowanie do operacji UAS:
  • (1) upewnij się, że:
   • (i) wybrany ładunek jest kompatybilny z BSP używanym do operacji;
   • (ii) strefa operacji BSP jest odpowiednia dla zamierzonej operacji; i
   • (iii) BSP spełnia wymagania techniczne strefy geograficznej;
  • (2) określ obszar operacji, na którym odbywa się zamierzona operacja zgodnie z UAS.OPEN.040;
  • (3) określ obszar operacji z uwzględnieniem charakterystyki BSP;
  • (4) zidentyfikuj ograniczenia opublikowane przez państwa członkowskie dla strefy geograficznej (np. Strefy zakazu lotów, strefy zamknięte i strefy o szczególnych warunkach w pobliżu strefy operacyjnej), a w razie potrzeby uzyskaj zezwolenie podmiotu odpowiedzialnego za takie strefy;
  • (5) określ cele operacji BSP;
  • (6) zidentyfikuj wszelkie przeszkody i potencjalną obecność niezaangażowanych osób na obszarze operacji, które mogłyby utrudniać zamierzoną operację BSP; i
  • (7) sprawdź aktualne warunki meteorologiczne i prognozę na planowany czas operacji.
 • (b) Przygotowanie do lotu:
  • (1) oceń ogólny stan bezzałogowego systemu powietrznego i upewnij się, że konfiguracja bezzałogowego systemu powietrznego jest zgodna z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w instrukcji obsługi;
  • (2) upewnij się, że wszystkie demontowalne elementy BSP są odpowiednio zabezpieczone;
  • (3) upewnij się, że oprogramowanie zainstalowane w BSP i w zdalnej stacji pilota jest najnowszym oprogramowaniem opublikowanym przez producenta BSP;
  • (4) w razie potrzeby skalibruj przyrządy na pokładzie BSP;
  • (5) zidentyfikuj możliwe warunki, które mogą zagrozić planowanej operacji BSP;
  • (6) sprawdź stan baterii i upewnij się, że jest adekwatny do zamierzonej pracy bezzałogowego systemu powietrznego;
  • (7) zaktualizuj system świadomości geograficznej; i
  • (8) ustaw system ograniczenia wysokości, jeśli to konieczne.
 • (c) Lot w normalnych warunkach:
  • (1) korzystając z procedur przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi, zapoznaj się z tym jak:
   • (i) wykonać start;
   • (ii) wykonać stabilny lot:
    • (A) wykonać zawis nad punktem w przypadku wielowirnikowego BSP;
    • (B) wykonać skoordynowane duże zakręty;
    • (C) wykonać skoordynowane ciasne zakręty;
    • (D) wykonać lot po prostej na stałej wysokości;
    • (E) wykonać zmiany kierunku, wysokości i prędkości lotu;
    • (F) wykonać lot podążając zaplanowaną ścieżką;
    • (G) wykonać powrót BSP w kierunku pilota po umieszczeniu BSP w odległości, która nie pozwala już na rozróżnienie jego orientacji, w przypadku BSP wielowirnikowego;
    • (H) wykonać lot poziomy z różną prędkością (krytyczna duża prędkość lub krytyczna niska prędkość) w przypadku BSP stałopłatów;
   • (iii) utrzymać BSP poza strefami zakazu lotów lub strefami zamkniętymi, chyba że posiadasz zezwolenie;
   • (iv) korzystać z zewnętrznych odniesień do oceny odległości i wysokości BSP;
   • (v) wykonać procedury powrotu do domu – automatyczną lub ręczną;
   • (vi) wykonać lądowanie; i
   • (vii) wykonać procedurę chybionego lądowania w przypadku BSP stałopłatu; i
  • (2) utrzymywać wystarczającą odległość od przeszkód;
 • d) Lot w warunkach odbiegających od normy:
  • (i) kierowanie torem lotu UAS w sytuacjach odbiegających od normy;
  • (ii) radzenie sobie z sytuacją, gdy urządzenie do pozycjonowania bezzałogowego systemu powietrznego jest uszkodzone;
  • (iii) zarządzanie sytuacją wtargnięcia osoby na obszar operacji i podejmowanie odpowiednich środków w celu utrzymania bezpieczeństwa;
  • (iv) zarządzanie wyjściem BSP ze strefy operacji określonej podczas przygotowań do lotu;
  • (v) zarządzanie wtargnięciem załogowego statku powietrznego w pobliże obszaru operacji;
  • (vi) zarządzanie wtargnięciem innego BSP na obszar operacji;
  • (vii) wybieranie właściwego dla sytuacji mechanizmu ochronny;
  • (viii) radzenie sobie z sytuacją utraty wysokości lub kontroli nad pozycją wywołaną zjawiskami zewnętrznymi;
  • (ix) wznowienie ręcznego sterowania BSP, gdy systemy automatyczne czynią sytuację niebezpieczną; i
  • (x) zarządzanie procedurą w przypadku utraty łącza.
 • (e) Odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna:
  • (i) przeprowadź podsumowanie operacji BSP; i
  • (ii) określ sytuacje, w których zgłoszenie zdarzenia jest konieczne, i uzupełnij zgłoszenie.

Egzamin teoretyczny do certyfikatu kompetencji pilota BSP

Zdając dodatkowy egzamin z wiedzy teoretycznej, pilot BSP powinien wykazać, że:

 1. rozumie ryzyko dla bezpieczeństwa związane z operacjami bezzałogowymi statkami powietrznym w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób lub z operacjami z użyciem cięższych statków powietrznych;
 2. potrafi ocenić ryzyko naziemne związane ze środowiskiem, w którym odbywa się operacja, a także z lataniem w bliskim sąsiedztwie niezaangażowanych osób;
 3. posiada podstawową wiedzę na temat planowania lotu i definiowania procedur awaryjnych; i
 4. zrozumie, jak warunki pogodowe mogą wpływać na działanie BSP

Przed egzaminem ośrodek szkolenia weryfikuje jednoznacznie tożsamość kandydata i przyjmuje od niego oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia. Następnie nadzoruje egzamin by wynik był niepodważalny i jednoznaczny.

Po zaliczeniu egzaminu ośrodek szkolenia powiadamia ULC podając dane kandydata, przekazując protokół z egzaminu i oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego.

Otrzymanie certyfikatu kompetencji pilota BSP

Po spełnieniu wszystkich wymogów dla A2 kandydat otrzymuje certyfikat kompetencji pilota drona uprawniający do lotów w podkategorii A2. Certyfikat pojawi się na koncie pilota BSP obok innych uprawnień (do kategorii A1/A3, NSTS).

Ważne! Certyfikat, o którym tutaj mowa nie jest tym samym co certyfikat LUC do kategorii szczególnej!

Certyfikat kompetencji pilota BSP na chwilę obecną jest minimalnym wymogiem kompetencji do lotów w przestrzeniach CTR (strefy kontrolowane lotnisk) poniżej 6 km niezależnie od wagi drona (również te poniżej 250g). Więcej o nowych zasadach lotów w CTR tutaj.

Certyfikat kompetencji pilota BSP - do podkategorii A2 kategorii otwartej

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Aktualizacja DroneRadar - 31.12.2020 r.

Następny

Jak zrobić konwersję świadectwa UAVO do uprawnień UE?

8 komentarzy

 1. 2 stycznia 2021 at 14:21 — Odpowiedz

  Mam pierwszy problem. Zarejestrowałem się na stronie ULC jako operator. Następnie zacząłem szkolenie (pilota) A1/A3. Na końcu nieopatrznie wcisnąłem zakończ szkolenie, a chciał bym te lekcje jeszcze kilka razy przeczytać. Niestety już nie można tego zrobić. Czy można jakoś wznowić szkolenie A1/A3 lub gdzieś są dostępne te lekcje, Boje się, że nie zdam egzaminu. Taki oto mam problem.

 2. 3 stycznia 2021 at 11:34 — Odpowiedz

  A dziala komus ta strona https://drony.ulc.gov.pl/ 1.01 podalem maila i tel, mial przyjsc na maila instruktaz co dalej … no i cisza. Jest 3.01 i strona mi sie nie ładuje. Przypuszczam ze jak to zwykle bywa sie za duzo ludzi probuje zalogowac no ale chciałbym sie upewnic.
  Pozdrawiam

 3. 4 stycznia 2021 at 12:41 — Odpowiedz

  Strona działa, test możesz rozwiązywać wielokrotnie. Pytania są naprawdę proste. Zastanawia mnie to samokształcenie, jak zostanie zweryfikowane czy ktoś w ogóle drona w ręku trzymał? Na słowo?

  • 5 stycznia 2021 at 09:56 — Odpowiedz

   Na słowo, jest to oświadczenie, które trzeba okazać przed przystąpieniem do egzaminu na A2, ale nikt nie będzie weryfikował. Nie ma jak.

 4. 5 stycznia 2021 at 11:30 — Odpowiedz

  Wiadomo może, gdzie można podejść do egzaminu A2?

 5. 25 lutego 2021 at 21:37 — Odpowiedz

  Do wszystkich zainteresowanych. Dokładnie od wczoraj jestem certyfikowanym pilotem BSP. Zrobiłem szkolenie teoretyczne i praktyczne VLOS i BVLOS ostatnim rzutem, w akredytowanej szkole. Papiery wysłane wczoraj do ULC, już dzisiaj mój profil pilota został uaktualniony przez ULC (czyli jeden dzień). Konwersja moich uprawnień VLOS i BVLOS do nowych standardów EU – posiadam kategorię A2:
  NSTS 01 VLOS do 4 kg – w profilu pilota „zaświecą” się kafelki A2, NSTS 01
  NSTS 02 VLOS MR do 25 kg – w profilu pilota „zaświecą” się kafelki A2, NSTS 01, NSTS 02
  NSTS 05 BVLOS do 4 kg – w profilu pilota „zaświecą” się kafelki A2, NSTS 01, NSTS 05
  NSTS 06 BVLOS MR do 25 kg – w profilu pilota „zaświecą” się kafelki A2, NSTS 01, 02, 05, 06

  Polecam szkolenia w AIRBORN – https://sklep.airborn.aero/

  I na koniec jeśli twierdzicie, że umiecie latać dronem w GPS. To sugeruje zweryfikować swoje umiejętności i wyłączyć wszystkie czujniki i przejść do trybu ATTI wtedy pogadamy 🙂

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *