AktualnościZ PolskiZe Świata

Wdrażanie przepisów UE dla dronów – informacje od ULC

Wczoraj – 11.09.2019r. – na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pojawiły się pierwsze oficjalne informacje dotyczące wdrażania dronowych przepisów unijnych do naszych przepisów krajowych. Pierwsze dwie pozycje zawierają informacje ogólne oraz informacje dotyczące certyfikacji BSP zgodnie w wymogami UE.
Informacje odnośnie wdrażania przepisów UE znajdziecie na stronie: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue.

Wdrożenia przepisów UE - informacje ULC

Informacje ogólne

Tutaj zawarto podstawowe informacje dotyczące nowych kategorii operacji BSP: otwartej, szczególnej i certyfikowanej. Poszczególne kategorie – na podstawie szacowania ryzyka operacji z wykorzystaniem dronów – dopuszczają drony do lotów nad, obok lub z dala od ludzi i zgromadzeń ludzkich. Odległości są zależne m.in. od masy dronów. Najłatwiej będą miały te poniżej 250g traktowane jako zabawki. Wszystkie inne drony, będą musiały zostać zarejestrowane w centralnym rejestrze dronów ULC (który jeszcze nie powstał do tych celów) oraz będą musiały utrzymywać konkretne odległości od pojedynczych osób i zgromadzeń. Z kategoriami operacji BSP wiążą się również poszczególne klasy dronów od C0 do C4 – o różnej wadze, prędkości lotu, wysokości itp. Warto zajrzeć do tego dokumentu, by zapoznać się z wszystkimi szczegółami, które zostały opisane w przejrzysty sposób.

W samej kategorii otwartej zostanie dokonany dodatkowy podział na podkategorie A1, A2 i A3 gdzie między innymi zostaną wprowadzone zasady eksploatacji takie jak:

  • limit wysokości wykonywanych lotów ustalony na 120 m.

  • w przypadku BSP o masie startowej do 250g. (podkategoria A1) dopuszczane będą przeloty nad pojedynczymi osobami postronnymi, jednak nie nad zgromadzeniami osób.

  • w przypadku BSP o masie startowej od 250g. do 900g. (podkategoria A1), nie będą dopuszczone loty nad zgromadzeniami osób, natomiast czas nieprzewidzianego przelotu nad pojedynczymi osobami postronnymi powinien być ograniczony w możliwie największym stopniu.

  • bezzałogowce o masie startowej do 4 kg. (podkategoria A2) będą wymagały od pilota, uzyskania Certyfikatu Kompetencji Pilota BSP, będącego w pewnym zakresie odpowiednikiem obecnego świadectwa kwalifikacji UAVO. Aby otrzymać powyższy dokument będzie wymagane zaliczenie nadzorowanego egzaminu teoretycznego (aktualnie ULC jest na etapie ustalania z EASA jak ma być realizowany taki egzamin) jak również oświadczenie o wystarczających umiejętnościach praktycznych. Podkategoria A2, dzięki powyższym wymaganiom umożliwi latanie w odległości poziomej 30m od osób postronnych, lub w odległości 5 metrów jeżeli BSP posiada uruchomiony tryb niskiej prędkości, który będzie wymagany od BSP produkowanych w przyszłości.

  • cięższe drony (podkategoria A3, od 4 do 25kg.) będą mogły być użytkowane jedynie w odległości minimum 150m od ludzi i zabudowań.

Modelarze będą mogli latać na odrębnych zasadach jednak w tym celu, zrzeszeni w klubach lub stowarzyszeniach modelarstwa lotniczego będą musieli uzyskać zgodę i warunki od Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Kategoria otwarta - drony - ULC
Źródło: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue/4718-informacje-ogolne

Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue/4718-informacje-ogolne.

Certyfikacja BSP zgodna z wymogami UE

Osoby zajmujące się produkcją, sprzedażą lub dystrybucją dronów na naszym (czy generalnie: unijnym) rynku powinny zainteresować się informacjami o certyfikacji BSP zgodnie z wymogami UE.

BSP eksploatowane w kategorii otwartej muszą posiadać:

  • dokumentację techniczną,

  • deklarację zgodności producenta (na podstawie oceny zgodności),

  • oznakowanie produktu (CE).

Po więcej szczegółowych informacji odsyłam do: https://www.ulc.gov.pl/pl/drony/wdrazanie-przepisow-ue/4717-certyfikacja-bsp-zgodna-z-wymogami-ue.

Poprzedni

Loty dronów VS "nielotnicze" akty prawne

Następny

Drużyna RTB Warsaw MIMotaurs startuje w międzynarodowych wyścigach autonomicznych dronów

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *