Posts In Category

Prawo

Wytyczne nr 9/2024 Prezesa ULC
AktualnościPrawoZ Polski

27 czerwca 2024 zostały ogłoszone Wytyczne nr 9/2024 Prezesa ULC będące alternatywnym sposobem spełnienia wymogów (AltMoC) dla przestrzeni i obszaru przyległego do obszaru operacji SBSP w kategorii szczególnej dla dronów o wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry.

Read More
EAR for U-space
AktualnościPrawoZe Świata

EASA opublikowała Easy Access Rules dla U-space – jeden zbiorczy dokument zawierający aktualne regulacje i materiały doradcze w obszarze U-space.

Read More
EASA - European Aviation Safety Agency
AktualnościPrawoZe Świata

Komisja UE opublikowała aż 5 nowych rozporządzeń dotyczących systemów bezzałogowych statków powietrznych. Dotyczą one przede wszystkim certyfikacji systemów BSP, operacji załogowych VTOL oraz operatorów z państw trzecich – nie wpływają zatem bezpośrednio na większość operacji wykonywanych na dronami na co dzień.

Read More
Urząd Lotnictwa Cywilnego - ULC - drony
AktualnościPrawoZ Polski

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego z datą publikacji 20.05.2024 r. pojawiły się nowe wytyczne Prezesa ULC: nr 6/2024 – w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz nr 7/2024 – w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Read More
Easy Access Rules 945, 947 - 04/2024
AktualnościPrawoZe Świata

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego opublikowała najnowszą wersję dokumentu Easy Access Rules do rozporządzeń 2019/945 i 2019/947. Jest to edycja „kwiecień 2024” zawierająca  wszystkie poprawki przepisów jakie pojawiły się w ostatnim czasie (od publikacji poprzedniej wersji z września 2022).

Read More
SNH Drones - drony DJI Mavic 3 Enterprise z klasą C5 - zestaw akcesoriów Dronavia
AktualnościPrawoZ Polski

Wielu pilotów dronów z niecierpliwością wyczekiwało tej chwili – w zaktualizowanej tabeli dronów z nadanymi klasami C0-C6 od EASA pojawiły się w końcu wielowirnikowce z klasą C5. Na zmianach w klasyfikacji BSP skorzystają osoby działające w wielu branżach, a loty w ramach STS-01 z pewnością staną się bardziej dostępne. Zwłaszcza

Read More
Urząd Lotnictwa Cywilnego - ULC - drony
AktualnościPrawoZ Polski

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłosił do EASA odstępstwo nr LBSP/SPEC/O/2024-01 w zakresie prowadzenia szkoleń praktycznych w ramach PDRA-S01 lub PDRA-S02 do operacji objętych STS-01 lub STS-02.

Read More
Urząd Lotnictwa Cywilnego - ULC - drony
AktualnościPoradyPrawoZ Polski

W związku z niejasnościami związanymi ze stosowaniem Remote ID (RID lub DRI od Drone Remote Id) w dronach użytkowanych w kategorii szczególnej w krajowych scenariuszach standardowych NSTS wystąpiłem o formalne stanowisku urzędu w tej sprawie.

Read More
Drone CE Markings - 25.10.2023
AktualnościPoradyPrawoZe Świata

W gestii każdego producenta systemu bezzałogowego statku powietrznego leży, by dostosować go do prawa unijnego i (ewentualnie) przeprowadzić jego certyfikację do uzyskania etykiety klasy C0-C6. Od nowego roku do obiegu na rynku europejskim mogą być wprowadzane jedynie drony z taką etykietą klasy. Część „starych dronów”, czyli takich, które weszły do

Read More
FPV
AktualnościPoradyPrawoZ Polski

Latanie FPV (First Person View, czyli z widokiem z pierwszej osoby – w tym przypadku z kamery w dronie) ewidentnie nie jest na rękę EASA. Unijni specjaliści teoretyczni (bo w praktyce pewnie żaden dronem sam nie latał) nie przewidzieli dedykowanych zasad lotów dla całkiem sporej rzeszy droniarzy, którzy pilotują swoje

Read More