AktualnościPrawoZ Polski

Wytyczne nr 9/2024 Prezesa ULC – AltMoC dla wymogów stosowanych dla obszarów i przestrzeni przyległych

27 czerwca 2024 zostały ogłoszone Wytyczne nr 9/2024 Prezesa ULC będące alternatywnym sposobem spełnienia wymogów (AltMoC) dla przestrzeni i obszaru przyległego do obszaru operacji SBSP w kategorii szczególnej dla dronów o wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry.

Wytyczne noszą nazwę: „Wytyczne nr 9/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia alternatywnych sposobów spełnienia wymagań (AltMoC) do akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań AMC1 do art. 11 sekcja 2.5.3 etap nr 9  do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947” i stanowią tzw. AltMoC, czyli „alternative means of complience”, co można przetłumaczyć jako alternatywne sposoby na spełnienie określonych wymogów. Chodzi o konkretne AMC (Acceptable Means of Complience): AMC1 do art. 11 sekcja 2.5.3 etap nr 9  do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947.

Wytyczne nie są obszerne – zawierają zaledwie 4 strony i zainteresują szczególnie operatorów SBSP wykonujących operacje za zezwoleniem po uprzednim wykonaniu analizy ryzyka metodą SORA. Jednym z etapów SORA (Krok #9 lub etap nr 9) jest analiza obszaru przyległego oraz przestrzeni przyległej do obszaru i przestrzeni operacji. Od obecności zgromadzeń osób w tym obszarze (wysoki wskaźnik iGRC) lub przestrzeni kontrolowanych nad tym obszarem (ARC-d) zależy czy operator będzie musiał zastosować wzmocnione zabezpieczenie operacji czy nie.

Ogłoszony AltMoC daje możliwość spełnienia w alternatywny sposób wymagań dla takiego obszaru i przestrzeni przyległej:

§ 3. 1. Operator sporządzając ocenę ryzyka operacyjnego, zgodnie z art. 11 rozporządzenia nr 2019/947/UE, może wykorzystać rekomendowaną przez EASA i ujętą w AMC1 metodykę SORA.

2.Jeżeli operator wykona ocenę ryzyka operacyjnego używając metodyki SORA może również skorzystać z alternatywnych sposobów spełnienia wymagań (AltMoC).

Wytyczne nr 9/2024 Prezesa ULC

Dzięki zapisom z §4, operator może zastosować alternatywny sposób (AltMoC) poprzez zastosowanie systemu FTS do powstrzymania wylotu BSP poza obszar operacji:

§ 4. Operator, korzystając z alternatywnych sposobów spełnienia wymagań (AltMoC) do akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań AMC1 do art. 11 sekcja 2.5.3 etap nr 9 do rozporządzenia nr 2019/947/UE zobowiązany jest do stosowania się do wymogu określającego, że gdy statek powietrzny opuszcza przestrzeń operacyjną, musi zostać uruchomiony środek służący do natychmiastowego zakończenia lotu.

Wytyczne nr 9/2024 Prezesa ULC

Z kolei w paragrafie 5 Wytycznych 9/2024 Prezesa ULC określono, kiedy zachodzi konieczność zastosowania wzmocnionego zabezpieczenia w oparciu od AMC1 do art. 11 (sekcja 2.5.3 lit. c, etap nr 9) do 2019/947:

§ 5. W przypadku korzystania z metodyki SORA, w zakresie AMC1 do art. 11 sekcja 2.5.3 lit. c, etap nr 9 do rozporządzenia nr 2019/947/UE, zastosowanie ma wzmocnione zabezpieczenie do operacji:
1) w przypadku obecności dużego zgromadzenia osób (~20 000 osób lub więcej), w odległości 1 km od przestrzeni operacyjnej, chyba że zatwierdzono już operację nad zgromadzeniem osób; wnioskodawca wdrożył procedury sprawdzające ten fakt przed każdą operacją; lub
2) w przypadku, gdy obszary przyległe są obszarami zaludnionymi, gdzie:
a) zastosowano środek ograniczający ryzyko M1 o średniej lub wysokiej solidności, chyba że środek ograniczający ryzyko ma zastosowanie również do obszarów przyległych,
b) operacja jest prowadzona nad kontrolowanym obszarem naziemnym; lub
3) wysokość przestrzeni operacyjnej przekracza 150 m AGL, jeśli przyległa przestrzeń powietrzna to ARC-d; przed rozpoczęciem operacji wymagane jest uzyskanie zgody ATC lub właściwego organu; lub
4) z użyciem BSP o wymiarze typowym przekraczającym 3 m rozpiętości w środowisku lotniska.

Wytyczne nr 9/2024 Prezesa ULC

Podsumowując – zastosowanie samego FTS dla zabezpieczenia BSP przed wylotem poza obszar i przestrzeń operacji ma częściowo ułatwić ich wykonywanie. Oczywiście na operatorze SBSP spoczywa obowiązek zastosowania FTS spełniającego właściwe wymogi (MoC 2511), ale dla niektórych dronów takie FTS znajdują się już w sprzedaży razem z systemem spadochronowym.

Wytyczne można znaleźć w Dzienniku Urzędowym ULC lub bezpośrednio: https://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2024/31/akt.pdf.


Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Ruszył moduł eSORA, DTM i planowanie misji w nowym środowisku KSID

Następny

Farada zdobywa afrykańskie niebo

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *