AktualnościPrawoZ Polski

Przepisy przejściowe dotyczące UAVO

Departamentu Personelu Lotniczego ULC wydał interpretację przepisów przejściowych dotyczących świadectw kwalifikacji UAVO. Trafiła ona do egzaminatorów UAVO oraz (przynajmniej niektórych) firm szkoleniowych. Dzięki uprzejmości Szymona Łukasika z firmy szkoleniowej DroneLand.pl dowiedziałem się szczegółów tych interpretacji.

Oto co następuje:

 1. Tylko egzaminy (po samokształceniu) przeprowadzone (w rozumieniu „zaliczone/zdane”) przed dniem wejścia w życie nowych przepisów można uznać za zaliczone zgodnie z nowymi przepisami.

Co to dokładnie oznacza? Przykłady poniżej:

Przykład A

Kandydat zdał całą teorię przed 6 listopada, ale praktykę będzie zdawał po 6 listopada – w takim przypadku zdany egzamin teoretyczny uznaje się za zgodny z przepisami nowego rozporządzenia, ale do egzaminu praktycznego wymagane będzie odbycie szkolenia.

Przykład B

Kandydat zdał jeden przedmiot z egzaminu teoretycznego przed 6 listopada resztę będzie zdawał po 6 listopada – w takim przypadku po 6 listopada będzie musiał wrócić do egzaminatora z zaświadczeniem ze szkolenia teoretycznego i zdawać całość od nowa.

Wyjaśnienie:

Przepis przejściowy mówi jasno, że tylko egzaminy przeprowadzone przed dniem wejścia w życie nowych przepisów są ważne po ich wejściu. Należy tu pamiętać, że egzamin teoretyczny składa się z kilku przedmiotów, ale tylko zaliczenie wszystkich powoduje zdanie (co należy rozumieć jako przeprowadzenie) egzaminu.

 1. Jedynie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (czyli dokumenty wystawione przez podmioty szkolące) wydane przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia będą honorowane jako zgodne z nowymi przepisami, ale tylko przez 12 miesięcy liczone od 6 listopada.
 1. Oświadczenia o samokształceniu przeprowadzonym przed 6 listopada nie są tym samym co zaświadczenie ponieważ zgodnie z §29 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji (starym i nowym), to podmiot szkolący prowadzący szkolenie lotnicze lub weryfikację wiedzy i umiejętności kandydata wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego albo zaświadczenie o odbytym szkoleniu lotniczym.
 1. Ponieważ jednak przepisy przejściowe nowego rozporządzenia mówią również o tym, że szkolenia lotnicze rozpoczęte przed 6 listopada uznaje się za zgodne z nowymi przepisami, a samokształcenie było do tej pory uznawane jako forma szkolenia lotniczego, to może dojść do sytuacji, w której ktoś zwróci się do egzaminatora z oświadczeniem o samokształceniu podpisanym przed 6 listopada. Co w takiej sytuacji? Oświadczenie nie zostanie uznane jako spełniające wymogi nowego rozporządzenia ponieważ nie jest zaświadczeniem zgodnie z pkt 3 powyżej.

Oświadczenie takie może jednak być podstawą dla Podmiotu szkolącego do wystawienia wymaganego zaświadczenia ponieważ zgodnie z § 30 ust 1 rozporządzenia w sprawie świadectw kwalifikacji:

 1. Osoba, która wykazała przed podmiotem szkolącym prowadzącym szkolenie lotnicze, że posiada niektóre z wymaganych elementów wiedzy lub umiejętności uzyskane w procesie szkolenia lotniczego prowadzonego przez uprawnione podmioty, w szczególności przez podmioty szkolące, certyfikowane ośrodki szkolenia lotniczego, jednostki organizacyjne lotnictwa państwowego lub podmioty prowadzące szkolenie lotnicze w państwach obcych, może być szkolona według indywidualnego toku szkolenia lotniczego.
 1. Indywidualny tok szkolenia lotniczego opracowuje instruktor prowadzący szkolenie lotnicze, na podstawie posiadanego przez podmiot szkolący programu szkolenia.
 1. Indywidualny tok szkolenia lotniczego może być realizowany po jego zatwierdzeniu przez kierownika szkolenia podmiotu szkolącego, w którym będzie prowadzone szkolenie lotnicze.
 1. Osoba, która wykazała przed podmiotem szkolącym prowadzącym szkolenie lotnicze, że posiada wiedzę i umiejętności oraz praktykę lotniczą, uzyskane w procesie szkolenia lotniczego, o którym mowa w ust. 1, niezbędne do uzyskania świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia, o które się ubiega, może otrzymać zaświadczenie o spełnieniu wymagań w zakresie szkolenia lotniczego do tego świadectwa kwalifikacji lub uprawnienia. Zaświadczenie zawiera imię i nazwisko osoby, o której mowa w ust. 1.

Do tej pory samokształcenie było formą dozwoloną przez obowiązujące przepisy więc można je uznać za zgodne z powyższymi zapisami. Tym samym podmiot szkolący będzie mógł wystawić kandydatowi do UAVO  wymagane zaświadczenie o odbyciu szkolenia na zasadach „indywidualnego toku szkolenia lotniczego”. Takie zaświadczenie będzie uprawniało kandydata do podejścia do egzaminu. Na jakich zasadach podmioty szkolące będą wydawać osobom po samokształceniu takie zaświadczenia? Tego jeszcze nie wiem…

Problem z uprawnieniami dodatkowymi

Problematyczne i wymagające kolejnej interpretacji prawnej przez ULC jest również nadawanie uprawnień dodatkowych na określoną wagę sprzętu dla osób zdających niedługo przed dniem 6 listopada.

Problemem jest fakt, iż data egzaminu nie jest datą nadania uprawnień. Rozważmy taką sytuację: kandydat do UAVO zdaje egzamin 5 listopada przed zmianą przepisów, na sprzęcie, który waży 2.5kg. Wg starych przepisów ta waga mieści się w przedziale 2-7kg. Kandydat liczy, że w dniu egzaminu zdał na uprawnienia z przedziału 2-7kg, a zatem zostaną mu podniesione do 25kg. Tymczasem uprawnienia zostaną mu nadane później – podczas wystawiania świadectwa kwalifikacji UAVO. A zatem ULC podczas wystawiania nowego już świadectwa (po 6 listopada) weźmie wagę drona równą 2.5kg już wg nowych przepisów, a ta wtedy mieści się w przedziale „do 5kg” i tym samym kandydat nie będzie miał kategorii podniesionej do 25kg – a na to właśnie liczył.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Walkera AiBao - pierwszy dron dla graczy

Następny

Ilu jest operatorów dronów w Polsce? Listopad 2016

4 komentarze

 1. 15 listopada 2016 at 13:09 — Odpowiedz

  Czy te zaświadczenie dla osoby która zdała egzamin teoretyczny a nie udało jej się zdać praktyki przed 6 listopada jest traktowane jako zaświadczenie o odbytym szkoleniu i jest wydawane odpłatnie czy nieodpłatnie? Jeśli czyta to jakiś podmiot szkolący chętnie poznam jego zdanie. Czy jednak szkolenie jest obowiązkowe mimo to?

  • 15 listopada 2016 at 13:11 — Odpowiedz

   Zakładam, że mało który podmiot oferujący szkolenia wyda takie zaświadczenie całkowicie za darmo, nie ma w tym żadnego interesu. ULC nie nakłada również żadnych nakazów wystawiania takich zaświadczeń przez ośrodki szkoleniowe, jest więc to wyłącznie ich dobra wola.

 2. 26 listopada 2016 at 22:16 — Odpowiedz

  Witam, zdałem egzamin teoretyczny na zasadzie samokształcenia. Ukończyłem również szkolenie w certyfikowanym ośrodku. W we wniosku o wydanie świadectwa kwalifikacji jest miejsce na podpis na egzaminatora za przeprowadzony egzamin teoretyczny i praktyczny. Mam pytanie co do egzaminu, jeśli mam protokół ze zdaniem egzaminu teoretycznego z podpisem, ale nie mam wpisu od tego egzaminatora w nowym wniosku o świadectwo, to czy mogę podejść do egzaminu praktycznego u innego egzaminatora?

  • 28 listopada 2016 at 01:54 — Odpowiedz

   Wniosek o świadectwo jest potrzebny dla ULC, do egzaminu pewnie podejdziesz u innego egzaminatora, ale schody mogą się zacząć gdy przyjdzie wysłać wniosek do ULC, który bez podpisu egzaminatora będzie nieważny. Najlepiej zadzwonić do poprzedniego lub obecnego egzaminatora i się dopytać.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *