AktualnościPrawoZe Świata

Nowe rozporządzenia dot. SBSP (UE 2024/1107 do 1111)

Komisja UE opublikowała aż 5 nowych rozporządzeń dotyczących systemów bezzałogowych statków powietrznych. Dotyczą one przede wszystkim certyfikacji systemów BSP, operacji załogowych VTOL oraz operatorów z państw trzecich – nie wpływają zatem bezpośrednio na większość operacji wykonywanych na dronami na co dzień.

Nowe rozporządzenia Komisji (UE) noszą numery 2024/1107 do 2024/1111 i kolejno dotyczą:

  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1107 z dnia 13 marca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 poprzez ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących ciągłej zdatności do lotu certyfikowanych systemów bezzałogowych statków powietrznych i ich podzespołów, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w te zadania
  • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1108 z dnia 13 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do początkowej zdatności do lotu systemów bezzałogowych statków powietrznych podlegających certyfikacji oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2019/945 w odniesieniu do systemów bezzałogowych statków powietrznych i operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw trzecich
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1109 z dnia 10 kwietnia 2024 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 w odniesieniu do wymogów i procedur administracyjnych mających zastosowanie do właściwych organów, dotyczących certyfikacji, nadzoru i egzekwowania przepisów w zakresie ciągłej zdatności do lotu certyfikowanych systemów bezzałogowych statków powietrznych, oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/203
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1110 z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do początkowej zdatności do lotu systemów bezzałogowych statków powietrznych podlegających certyfikacji oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1111 z dnia 10 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011, rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012, rozporządzenie (UE) nr 965/2012 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/373 w odniesieniu do ustanowienia wymogów dotyczących eksploatacji załogowych statków powietrznych zdolnych do wykonywania lotów VTOL

Nowe regulacje dot. m.in. załogowych statków typu VTOL (przewidzianych dla powietrznych taksówek), początkowej zdatności do lotu BSP w kategorii certyfikowanej oraz certyfikacji w kategorii szczególnej.


Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Nowe Wytyczne Prezesa ULC - nr 6/2024 i 7/2024

Następny

Powstaną polskie wojska dronowe

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *