AktualnościZ Polski

Nowe odstępstwa ULC dla procedury SORA (etap 2, 3 i AMC dla etapu 9)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgłosił do EASA kolejne odstępstwo o sygnaturze LBSP/SPEC/O/2024-04 dotyczące etapu nr 2, etapu nr 3 procedury SORA oraz alternatywnego sposób spełnienia wymagań dla etapu nr 9 analizy ryzyka SORA zgodnie z akceptowalnymi metodami spełnienia wymagań (AMC) do rozporządzenia UE 2019/947.

Odstępstwo dla Etapu nr 2 (ilościowe podejście do iGRC)

Wyznaczanie iGRC (wstępnej klasy ryzyka na ziemi) może odbywać się przy zastosowaniu metodyki w wersji SORA 2.5 (wydanie z 8.11.2022 r.) posługując się wskaźnikiem ilościowym. Ma to na celu ułatwienie operatorom jak i nadzorowi określenie początkowej klasy ryzyka na ziemi (iGRC) na podstawie map gęstości osób na danym terenie.

Odstępstwo dla Etapu nr 3 (środki mitygujące iGRC)

Odstępstwo pozwala na obniżenie klasy początkowej ryzyka na ziemi biorąc pod uwagę trzy potencjalne środki ograniczające ryzyko, które zostały opisane w Załączniku B do wersji SORA 2.5:

 • strategiczne środki ograniczające ryzyko mające na celu ograniczenie liczby osób zagrożonych uderzeniem bezzałogowego statku powietrznego (strategiczne środki ograniczające ryzyko na ziemi (M1(A));
 • wykonanie operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) unikając lotów nad ludźmi (M1(B));
 • środki ograniczające ryzyko mające na celu zmniejszenie skutków uderzenia bezzałogowego statku powietrznego w ziemię w sytuacji utraty kontroli nad operacją.

Odstępstwa dla Etapu nr 9 (ocena obszaru i przestrzeni przyległej)

W odniesieniu do sekcji 2.5.3 lit. c w etapie 9 SORA, określono w jakich przypadkach należy zastosować wzmocnione zabezpieczenie bezzałogowego statku powietrznego przed opuszczeniem granic operacji (są to zapisy niedawno opublikowanych Wytycznych Prezesa ULC nr 9/2024):

 1. w przypadku obecności dużego zgromadzenia osób (~20 000 osób lub więcej), w odległości 1 km od przestrzeni operacyjnej, chyba że zatwierdzono już operację nad zgromadzeniami osób; wnioskodawca wdrożył procedury sprawdzające ten fakt przed każdą operacją; lub
 2. w przypadku, gdy obszary przyległe są obszarami zaludnionymi, gdzie:
  • a) zastosowano środek ograniczający ryzyko M1 o średniej lub wysokiej solidności, chyba że środek ograniczający ryzyko ma zastosowanie również do obszarów przyległych,
  • b) operacja jest prowadzona nad kontrolowanym obszarem naziemnym; lub
 3. wysokość przestrzeni operacyjnej przekracza 150 m AGL, jeśli przyległa przestrzeń powietrzna to ARC-d; przed rozpoczęciem operacji wymagane jest uzyskanie zgody ATC lub właściwego organu; lub
 4. z użyciem BSP o wymiarze typowym przekraczającym 3 m rozpiętości w środowisku lotniska.

Wnioski o zezwolenie na operację z uwzględnieniem powyższych odstępstw można składać do ULC w formie tradycyjnej albo w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Odstępstwo LBSP/SPEC/O/2024-04 obowiązuje od 1 lipca 2024 r. do 2 marca 2025 r.

Alternatywny sposób wymagań obowiązuje bezterminowo lub do momentu transpozycji SORA 2.5 do przepisów UE przez EASA (planowany termin – do końca 2024r.).

Opisane powyżej odstępstwo LBSP/SPEC/O/2024-04 i AltMoC (alternatywny sposób spełnienia wymagań) jest opcjonalny. Operator może zatem składać wnioski o operację załączając do niego ocenę ryzyka operacyjnego sporządzoną również przy użyciu SORA w wersji 2.0 na dotychczasowych zasadach.

Źródło: https://ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/6487-odstepstwo-dotyczace-etapu-2-etapu-3-oraz-alternatywny-sposob-spelnienia-wymagan-do-etapu-9-sora


Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Farada zdobywa afrykańskie niebo

Następny

This is the most recent story.

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *