PoradyPrawo

Jak latać dronem w strefach MCTR (lotniska wojskowe)?

Loty dronów w strefach kontrolowanych lotnisk wojskowych (MCTR – Military Control Zone) są uregulowane prawnie poprzez Wytyczne Nr 1 Szefa Szefostwa SRL SZ RP z 14 kwietnia 2023 roku i weszły w życie 20 kwietnia tego roku.

Warto pamiętać, że w strefach lotniczych – w szczególności kontrolowanych czyli CTR i MCTR – prócz ogólnych zasad lotów zdefiniowanych dla kategorii otwartej i szczegółowej zgodnie z prawe UE są określone szczegółowe zasady wykonywania lotów. W przypadku stref kontrolowanych lotnisk wojskowych, czyli MCTR od dawna zasady te były definiowane przez wytyczne wydawane przez Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzednie Wytyczne nr 6 z dnia 17 września 2018 r. zostały zastąpione, Wytycznymi Nr 2 Szefa Szefostwa SRL SZ RP z 24 listopada 2022 roku, a niedawno – w dniu 14 kwietnia 2023 roku zostały opublikowane najnowsze: Wytyczne Nr 1 Szefa Szefostwa SRL SZ RP z 14 kwietnia 2023 roku, które są stosowane od 20 kwietnia.

Wytyczne nie dotyczą lotów BSP będących na wyposażeniu lotnictwa państwowego (lotnictwo Sił Zbrojnych, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna).

Zasady zostały zapisane zaledwie na trzech stronach Wytycznych (plus jedna zawierająca formularz zgłoszenia lotów) więc zachęcam do zapoznania się z oryginałem tego pisma, natomiast poniżej podaję skrócone (bez straty dla zrozumienia procedury rzecz jasna) zasady wykonywania lotów dronami w MCTR.

Loty powyżej 2 km od granic lotniska wojskowego

 • wykonywanie lotów w MCTR możliwe jedynie po udzielonym zezwoleniu wojskowych organów kontroli lotniska;
 • operator i pilot wciąż mają obowiązek spełniać wymagania unijne z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947;
 • pilot stawia check-in w aplikacji DroneRadar w miejscu wykonywania operacji min. 15 minut przed lotem, podając wszystkie niezbędne informacje w aplikacji: imię, nazwisko, numer telefonu, typ/rodzaj BSP, kategoria operacji, czas wykonywania, górna granica wysokości;
 • po postawieniu check-in pilot dzwoni do organu wojskowego (min. 15 min przed lotem) w celu uzgodnienia startu i wykonania lotu (jeśli nie działa DroneRadar to wykonując telefon podaje wszystkie swoje dane + lokalizację lotu);
 • w konsekwencji rozmowy lot zostanie zaakceptowany lub nie przez kontrolera ruchu lotniczego lotniska wojskowego (dostaniemy na to również powiadomienie w aplikacji DroneRadar), kontroler może również zmodyfikować możliwą wysokość lotu lub czas jego trwania;
 • pilot powiadamia niezwłocznie organ ATC o zakończeniu operacji, utracie kontroli bądź innych zdarzeniach związanych z BSP jeśli się wydarzyły w trakcie lotu;

Loty poniżej 2 km od granic lotniska wojskowego (oraz nad jednostką)

 • wykonywanie lotów w MCTR możliwe jedynie po udzielonym zezwoleniu wojskowych organów kontroli lotniska;
 • operator i pilot wciąż mają obowiązek spełniać wymagania unijne z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947;
 • pilot na minimum 7 dni przed lotami składa pisemny wniosek na druku załączonym w Załączniku 1 do Wytycznych nr 2 do właściwego Dowódcy Jednostki Wojskowej (Zarządzającego Lotniskiem);
 • wydane zezwolenie może mieć charakter tymczasowy nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 • posiadanie pisemnego zezwolenia nie zwalnia pilota z uzyskania zezwolenia na lot w dniu operacji na min. 15 przed jej wykonaniem zgodnie z procedurą opisaną wyżej (dla lotów powyżej 2 km od lotniska);

Wytyczne znajdują się również na oficjalnej stronie Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Platforma wymiany zleceń Akademii UAV

Następny

Pokaz łotewskiego drona FIXAR 007

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *