AktualnościWydarzeniaZ Polski

Po Seminarium ULC w sprawie przepisów UE – relacja

Dziś – 29 stycznia 2020 roku – w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się seminarium dla podmiotów szkolących, instruktorów oraz egzaminatorów w sprawie przepisów UE, które zaczną obowiązywać od 1 lipca tego roku. Zapraszam na krótką relację z tego wydarzenia.

AGENDA WYDARZENIA

 • 9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:15 – Powitanie uczestników seminarium
 • 10:15 – 10:40 – CBZ – Centralna Baza Zgłoszeń – prowadzący: Hubert Kiełbus, ULC, Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • 10:40 – 11:30 – Incydenty z udziałem BSP – prowadzący: nadkom. Adrian Słowikowski, KGP, Główny Sztab Policji
 • 12:30 – 14:30 – Wdrożenie przepisów UE – prowadzący: Paweł Szymański, ULC, Departament Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • 14:30 – 15:30 – Dyskusja

CBZ – Centralna Baza Zgłoszeń – Hubert Kiełbus / ULC

Centralna Baza Zgłoszeń dostępna pod adresem https://cbz.gov.pl/ to oficjalne i jedyne właściwe źródło zgłaszania incydentów lotniczych dla operatorów dronów. Incydenty zgłoszone do CBZ trafiają automatycznie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz PKBWL. Należy zaznaczyć, że dla organizacji lotniczych, do których zaliczane są ośrodki szkolenia UAVO zgłaszanie zdarzeń jest obligatoryjne. Same zgłoszenia można zgłaszać zatem jako organizacja lub jako osoba prywatna – zarówno anonimowo jak i w imieniu własnym.

CBZ.gov.pl

Osoby prywatne nie mają możliwości założenia konta, mogą to zrobić jedynie organizacje. Zaletą założenia konta jest możliwość wglądu we wcześniejsze zgłoszenia w zakładce „Historia zgłoszeń”, edycji lub uzupełniania zgłoszeń, podglądu zapisów PKBWL/ULC (np. numer zgłoszenia, zalecenia, kwalifikacja zdarzenia), czy np. dodawanie własnych statków powietrznych i prowadzenie dla nich rejestru własnych zgłoszeń do CBZ.

CBZ - zgłoszenie zdarzenia

Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca do korzystania z CBZ i podkreśla, że nie należy zgłoszeń traktować jako „donosów”. Administrator systemu i tak usuwa wszystkie dane osobowe, które pojawiają się w zgłoszeniach, a jeśli coś przeoczy – pracownicy ULC również mają taką możliwość. CBZ ma służyć przede wszystkim do poszerzania wiedzy ULC na temat zdarzeń z użyciem BSP – również tych o najmniejszym ryzyku, nie będących wypadkami lotniczymi czy nawet incydentami. Za przykład podano np. możliwość zgłoszenia problemów technicznych z dronem w trakcie lotu we mgle, obladzania śmigieł, upadku drona z niewyjaśnionych przyczyn itp. – nawet jeśli w skutkach zdarzenia te okazały się mało szkodliwe.

Incydenty z udziałem BSP – nadkom. Adrian Słowikowski / KGP

Druga prelekcja tego dnia dotyczyła incydentów z udziałem dronów i została przedstawiona przez nadkom. Adriana Słowikowskiego z Komendy Głównej Policji. Co dość zaskakujące – nie pojawiły się żadne statystki odnośnie odnotowanych incydentów na co zapewne wielu liczyło.

Incydenty z użyciem BSP - Seminarium ULC - 29012020

Mimo wszystko przedstawione informacje były ciekawe i tyczyły się m.in. tego jak wyglądają czynności operacyjne prowadzone przez policję w stosunku do operatora drona, jakie konsekwencje prawne grożą za naruszenie poszczególnych przepisów prawa, jak wyglądają procedury lotów BSP w rejonach ograniczeń lotów wydzielanych dla celów operacyjnych policji oraz jakie są planowane zmiany w tej kwestii.

Nadkom. Słowikowski potwierdził oficjalnie fakt, że policja nie może wprost kontrolować uprawnień operatora drona. W pierwszej kolejności wydaje polecenia przerwania operacji lotniczej i lądowania. Na miejscu zdarzenia przeprowadza dalej czynności polegające na legitymowaniu oraz pozyskiwaniu informacji kluczowych dla oceny sytuacji. Ważne jest jednak to, że współpraca z policją procentuje przede wszystkim na korzyść operatora. Jeśli np. operator nie okaże uprawnień (mimo, że je ma) a policja ma podejrzenie popełnienia przestępstwa to może zatrzymać drona w celu zabezpieczenia materiału dowodowego do czasu wyjaśnienia sprawy (jako potencjalnego narzędzia przestępstwa).

Istotna informacja tyczy się również kar finansowych. Jak wiadomo naruszenie przepisów lotniczych traktowane jest jako przestępstwo i sprawa może zostać skierowana do sądu, ale nie ma możliwości ukarania operatora mandatem karnym. Nie mniej mandatem może zostać ukarany operator z racji naruszenia przepisów z kodeksu wykroczeń.

Padła również dość istotna informacja odnośnie ROL (Rejonów Ograniczeń Lotów), które są wyznaczane przez policję do celów operacyjnych np. podczas imprez masowych. Uwaga: uzyskanie zgody od organizatora imprezy masowej nie jest wiążące tzn. nie umożliwia legalnego wykonania lotu w strefie ROL wyznaczonej dla policji. To policja musi udzielić zgody operatorowi na lot jako zarządca strefy – nie organizator imprezy. Co więcej o wydzielenie takiej strefy może wnioskować jedynie policja – nie organizator sam w sobie tudzież np. właściciel obiektu, który chce chronić obiekt z powietrza poprzez wydzielenie ROL.

Co do planów na najbliższą przyszłość policja planuje:

 • wprowadzić uprawnienia dla policjantów do kontrolowania świadectw kwalifikacji
 • określić zasady pierwszeństwa podczas operacji kilku BSP w jednym miejscu
 • doprecyzować odpowiedzialność za mniejsze naruszenia
 • zwiększyć katalog przepisów karnych lotniczych
 • wprowadzić gradację kar stosowanych do naruszeń przepisów (np. dla mniejszych przewinień – taryfikator mandatowy?)

Wdrożenie przepisów UE – Paweł Szymański / ULC

Drony w Polsce - 29.01.2020

Podstawowe założenia nowych przepisów UE:

 1. loty w oparciu o analizę ryzyka
 2. szkolenie wszystkich użytkowników
 3. rejestracja użytkowników dronów
 4. certyfikacja sprzętu (CE)

Następnie Dyrektor Paweł Szymański omówił warunki rejestracji operatorów dronów w kategorii otwartej oraz szczególnej. System rejestracji zostanie przygotowany przez ULC i będzie zapewne dostępny na stronie ulc.gov.pl. Jeszcze raz podkreślamy: w tych kategoriach lotów rejestracja obejmie operatorów dronów użytkujących określone typy dronów – nie zaś samych dronów.

Następnie zarysowano ogólne założenia nowych kategorii lotów: OTWARTEJ, SZCZEGÓLNEJ, CERTYFIKOWANEJ.

Kategoria otwarta

Kategoria OTWARTA w dużym uproszczeniu to obecne loty rekreacyjne, nie nad ludźmi, z dala od zabudowy. Odległości od ludzi, zgromadzeń osób lub zabudowy są zależne od podkategorii kategorii OTWARTEJ (A1, A2, A3) oraz klas BSP: C0-C4. W tej kategorii lotów nie ma szkoleń innych niż on-line na stronie ULC.

Szkolenia - Kategoria OTWARTA - Seminarium ULC - 29.01.2020

Kategoria szczególna

Kategoria SZCZEGÓLNA to wszystko co nie kwalifikuje się do kategorii OTWARTEJ. Chcesz latać wyżej niż 120m? Chcesz mieć możliwość latania dronem w mieście? Chcesz latać BVLOS? To wszystko loty w kategorii SZCZEGÓLNEJ, bo nie kwalifikują się do OTWARTEJ.

Loty w kategorii SZCZEGÓLNEJ będą odbywały się na podstawie:

 • deklaracji scenariuszy standardowych (przykład: STS01 – VLOS do 25kg, bezpieczna odległość od osób, max. 120m lub NSTS-01 – narodowy scenariusz STS-01 – czyli obecny VLOS do 25kg)
 • zgody Prezesa ULC (wniosek o zezwolenie na operację inną niż w STS – zgoda może mieć charakter jednorazowy lub czasowy), lub
 • na podstawie certyfikatu LUC

Scenariusze krajowe będą obowiązywać przez 2 lata przejściowe (liczone od 1.07.2020) i tylko w danym kraju. Potem zostaną zaadoptowane przez EASA albo nie będą obowiązywać.

Zezwolenia na operacje będą wydawane biorąc pod uwagę:

 • ograniczenia operacyjne
 • środki ograniczające ryzyko
 • lokalizację operacji
 • wymagane kompetencje operatora i pilotów
 • cechy techniczne sprzętu

Jednym z warunków do wykonywania lotów w kategorii SZCZEGÓLNEJ będzie obowiązek przejścia szkolenia – tak jak do tej pory do uprawnień ŚK UAVO. Każdy operator (osoba fizyczna lub podmiot prawny) będzie mógł wystąpić z deklaracją scenariusza/wnioskiem o zgodę na określony lot (procedura indywidualna), ale bez odpowiednich uprawnień może dostać odmowę z ULC.

Szkolenia będą miały inny charakter niż do tej pory. Mogą zamykać się w klasycznym VLOS/BVLOS, być szkoleniami stricte do wykonywania lotów automatycznych np. dla geodetów, do wykonywania operacji wysokiego ryzyka lub inne szkolenia specjalistyczne.

Szkolenia w kategorii SZCZEGÓLNEJ będą prowadzone przynajmniej na dwie kategorie BSP: MR i A.

Szkolenia w Kategorii SZCZEGÓLNEJ - Seminarium ULC - 29.01.2020

Kategoria certyfikowana

Obejmuje loty nad zgromadzeniami osób, wiążące się z przewozem osób lub materiałów niebezpiecznych lub np. gdy maksymalny rozmiar drona przekracza 3m.

Certyfikacja będzie tyczyć się operatora, sprzętu jak i uzyskania licencji pilota BSP.

Na razie brak konkretnych wytycznych, zostaną opublikowane w późniejszym czasie przez EASA.

Modelarze

Modelarze będą mogli latać w ramach oficjalnie powołanego stowarzyszenia/klubu/aeroklubu, w wydzielonych strefach przestrzeni powietrznej lub na zasadach określonych dla BSP w klasie dronów C4 tudzież dronów budowanych samodzielnie do 25kg.

Uzyskiwanie kompetencji pilota BSP

Uzyskiwanie kompetencji pilota BSP - Seminarium ULC - 29.01.2020

W przypadku kategorii OTWARTEJ w podkategoriach A1 i A3 będzie obowiązywał jedynie kurs i egzamin on-line. W podkategorii A2 również kurs i egzamin będzie on-line, szkolenie praktyczne będzie na zasadzie samokształcenia natomiast jeszcze będzie trzeba przejść dodatkowy nadzorowany (prawdopodobnie przez egzaminatora) egzamin teoretyczny z 3 przedmiotów.

W kategorii SZCZEGÓLNEJ „potwierdzenie uzyskania kwalifikacji” będzie czymś, co obecnie jest potwierdzeniem odbycia szkolenia UAVO wydawanego przez ośrodek.

Podmioty szkoleniowe

Dnia 1 lipca 2020 rozpocznie się rok na „wymianę” rejestru podmiotów szkolących. Podmioty będą musiały wnioskować na nowo o możliwość przeprowadzania szkoleń (jako operator – już nie jako ośrodek szkolenia) wg opublikowanego przez ULC krajowego scenariusza lotów szkoleniowych. Scenariusz będzie zawierał wszystkie wymagania dotyczące prowadzenia szkoleń.

Wnioski na wydanie świadectwa kwalifikacji będą w zasadzie przyjmowane bez przerwy, po 1 lipca 2020 zwyczajnie nie będą już wydawane „stare” UAVO tylko nowe uprawnienia.

Konwersja świadectw kwalifikacji UAVO

Konwersja świadectw kwalifikacji UAVO - Seminarium ULC - 29.01.2020

Zasady lotów

ULC ma pomysł by nieco uprościć strefy lotów dronów wzorując się na tym co już teraz pokazuje DroneRadar w formie trzech świateł: zielonego („można latać”), pomarańczowego („trzeba uzgodnić lot”), czerwonego („lot jest zakazany”). Ma to ułatwić osobom latającym głównie rekreacyjnie w kategorii OTWARTEJ rozpoznanie w prosty sposób gdzie można i gdzie nie można latać, bez konieczności nauki wszystkich obecnie obowiązujących stref lotniczych.

Przepisy przejściowe

Harmonogram wchodzenia przepisów UE w życie

Oryginał tej prezentacji został udostępniony publicznie przez ULC w formacie PDF.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

NaviGate pierwszym Certyfikowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MicaSense na świecie

Następny

Recenzja DJI Mavic Mini

5 komentarzy

 1. 29 stycznia 2020 at 23:58 — Odpowiedz

  Dzięki za szybką informację. A coś więcej o konwersji obecnych uprawnień mówili? Pytam, bo zastanawiam się czy iść teraz na kurs (VLOS), czy czekać jak wszystko będzie jasne?

  • 1 lutego 2020 at 09:25 — Odpowiedz

   Jak pójdziesz teraz to zapłacić tyle ile to teraz kosztuje na znanych zasadach. Jak poczekasz na 1.07.2020 to będziesz musiał iść na kurs, który nie wiadomo do końca jak będzie wyglądał i ile kosztował. Taka różnica.

 2. 31 stycznia 2020 at 12:58 — Odpowiedz

  Ale dalej brak info czy dla posiadanego obecnie BSP, który wpadnie w klasę C3, w okresie przejsciowym konieczny będzie system zdalnej identyfikacji 🙁

 3. 29 maja 2020 at 11:22 — Odpowiedz

  „Co do planów na najbliższą przyszłość policja planuje:
  wprowadzić uprawnienia dla policjantów …”
  Policja czyli organ wykonawczy przejmuje uprawnienia jej nie przysługujące czyli ustawodawcze, ministrów. Do Sejmu i ministerstw należy wydawanie odpowiednio ustaw i rozporządzeń no i ULC. Znam to z innego hobby. Akurat dłubią po cichu nad własną wersją ustawy.

  • 29 maja 2020 at 11:37 — Odpowiedz

   „Co dość zaskakujące – nie pojawiły się żadne statystki odnośnie odnotowanych incydentów ”
   To nie jest zaskoczenie dla mnie. Policja wiele by chciała zabraniać i rejestrować nie mając żadnych podstaw w statystyce np. strzelectwo czarnoprochowe.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *