AktualnościPrawoZ Polski

Nowe krajowe scenariusze NSTS – Wytyczne Prezesa ULC z 11.05.2023 r. oraz 6.06.2023 r.

W miniony piątek 12.05.2023 r. w Dzienniku Urzędowych ULC zostały ogłoszone nowe Wytyczne Prezesa ULC w sprawie krajowych scenariuszy standardowych NSTS. Wytyczne wchodzą w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia (z wyjątkiem zaktualizowanych Wytycznych nr 18). Co nowego pojawi się w ogłoszonych NSTS – dowiecie się z artykułu poniżej?

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dniem 12.05.2023 r. ogłosił osiem „nowych” krajowych scenariuszy standardowych NSTS datowanych na dzień 11.05.2023 r. i numerowanych od nr 6 do nr 13. Dodatkowo pojawiła się 6.06.2023 r. jedna zmiana w wytycznych dla BVLOS MR<25kg i zostały one (nr 11) zastąpione nowymi (nr 18). Wszystkie znajdują się w Dzienniku Urzędowym ULC i są to kolejno:

 1. Wytyczne nr 6/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg
 2. Wytyczne nr 7/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-02 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR), o masie startowej mniejszej niż 25 kg
 3. Wytyczne nr 8/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-03 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg
 4. Wytyczne nr 9/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-04 dla operacji w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii helikopter (H), o masie startowej mniejszej niż 25 kg
 5. Wytyczne nr 10/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
 6. Wytyczne nr 11/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-06 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
 7. Wytyczne nr 12/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-07 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii stałopłat (A) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
 8. Wytyczne nr 13/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-08 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii helikopter (H) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego
 9. Wytyczne nr 18/2023 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-06 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowego statku powietrznego kategorii wielowirnikowiec (MR) o masie startowej mniejszej niż 25 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bezzałogowego statku powietrznego

Czy operator powinien składać nowe oświadczenia do NSTS?

Nie ma takiej potrzeby. Złożone wcześniej oświadczenia operatorów do obecnych („starych”) NSTS – o ile są wciąż ważne – będą też obowiązywały dla „nowych” NSTS. Warto pamiętać: oświadczenia do NSTS są ważne przez 2 lata od ich złożenia (konkretnie: przyjęcia przez ULC).

Jakie zmiany zachodzą w nowych scenariuszach NSTS?

Patrząc na same nazwy wytycznych – nic się nie zmienia. Dalej mamy osiem scenariuszy z czego cztery pierwsze to VLOS i 4 kolejne to BVLOS. Zarówno VLOS i BVLOS dzielą się ze względu na masę i kategorie statku:

 • wszystkie rodzaje BSP do 4 kg
 • MR (wielowirnikowce) do 25 kg
 • A (samoloty) do 25 kg
 • H (śmigłowce) do 25 kg

Zmiany zaszły jednak w samych zasadach i możliwościach stosowania tychże statków bezzałogowych w określonych przestrzeniach operacji i nad określonym obszarem. Przejdźmy zatem do szczegółów.

1. Loty nad kontrolowanym obszarem naziemnym dla większych dronów

To pierwsza duża zmiana w tych scenariuszach. Już od NSTS-01 w punkcie „Przepisy ogólne” widnieje zapis:

Niniejszy scenariusz stosuje się do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg:

 • o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 3 metry w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) nad kontrolowanym obszarem naziemnym, z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób, oraz
 • o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub w locie FPV, z wyjątkiem przelotów nad zgromadzeniami osób.

To oznacza, że:

 • FPV w ramach scenariusza NSTS-01 możliwe jest tyko dla dronów o maksymalnym wymiarze do 1 m (z wykluczeniem przelotów nad zgromadzeniami osób);
 • powyżej 1 m ale nie więcej niż 3 metry możliwe są jedynie loty VLOS i to nad kontrolowanym obszarem naziemnym;

Kontrolowany obszar naziemny to taki, na którym przebywają jedynie osoby zaangażowane w operację, które zostały uświadomione przez operatora o prowadzonych operacjach z użyciem dronów, zaznajomiły się z procedurami bezpieczeństwa i wyraziły wprost zgodę na przebywanie na danym obszarze. W oczywisty sposób ten zapis wyklucza latanie nad osobami przypadkowymi, postronnymi, np. nad miastem, gdzie operator nie ma możliwości zapytania wszystkich o zgodę jak też poinstruowania o procedurach bezpieczeństwa w razie spadającego drona.

Zapis o kontrolowanym obszarze naziemnym znajduje się również w pozostałych NSTS dla VLOS (-02, -03, 04) oraz BVLOS (-05, -06, -07, -08) przy czym nie ma tam mowy o FPV (do tej pory też nie było, loty FPV są jedynie w NSTS-01). W skrócie:

 • wszystkie NSTS dostały ograniczenie maksymalnego wymiaru BSP do 3 m;
 • dla dronów powyżej maksymalnego wymiaru liczącego 1 m – wprowadzono konieczność lotów nad kontrolowanym obszarem naziemnym;

2. Starty i lądowania również w kontrolowanym obszarze naziemnym

Ta zmiana niewiele wnosi w praktyce, ale jest „bezpiecznikiem” zarówno dla urzędu, operatora i osób postronnych – podczas fazy startu i lądowania powinno się zapewnić kontrolowanym obszar naziemny wokół lądowiska. Rozległość tego obszaru ustala sam operator/pilot biorąc pod uwagę rodzaj i wielkość drona, którym operuje (inaczej będzie dla małego MR, dużego MR, śmigłowca a jeszcze więcej – dla samolotu startującego z pasa).

3. Minimalna odległość od zgromadzenia osób

Nowe NSTS określają minimalną odległość lotu od zgromadzenia osób poprzez zapis:

Dla NSTS-01: w przypadku gdy obszar lotu sąsiaduje z obszarem, na którym znajduje się zgromadzenie osób, pilot utrzymuje w każdej fazie lotu bezzałogowy statek powietrzny w odległości poziomej od tego zgromadzenia, nie mniejszej niż połowa aktualnej wysokości wykonywanego lotu;

Przykład: lecąc 100 m nad ziemią dron musi być minimum 50 m w poziomie od zgromadzenia osób. Dla przypomnienia: zgromadzenie osób to taki „tłum ludzi” (w ang. definicji „crowd of people”), którym pojedyncze osoby nie mają możliwości przemieszczenia się i tym samym ucieczki w razie spadającego na nich drona. Krótko mówiąc: stoją tak gęsto, że w razie upadku drona – nie mają możliwości uniknąć uderzenia.

Dla wszystkich pozostałych NSTS: w przypadku gdy obszar lotu sąsiaduje z obszarem, na którym znajduje się zgromadzenie osób, pilot utrzymuje w każdej fazie lotu bezzałogowy statek powietrzny w odległości poziomej od tego zgromadzenia, nie mniejszej niż aktualna wysokość wykonywanego lotu;

Przykład: lecąc 100 m nad ziemią dron musi być minimum 100 m w poziomie od zgromadzenia osób.

4. Loty FPV tylko nad kontrolowanym obszarem naziemnym dla dronów bez ogranicznika prędkości do 15 m/s

W NSTS-01 znalazł się zapis aktualizujący warunki lotów FPV:

W operacjach FPV lot jest wykonywany:
a) do wysokości nie większej niż 50 m nad poziomem terenu,
b) w odległości poziomej nie większej niż 500 m od pilota,
c) z zapewnieniem kontrolowanego obszaru naziemnego rozumianego jako obszar naziemny, na którym eksploatuje się system bezzałogowego statku powietrznego wraz z buforem ryzyka na ziemi i w którego granicach operator jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację – jeżeli prędkość lotu BSP nie może zostać ograniczona elektronicznie do maksymalnie 15
m/s. dla całej planowanej operacji.

Dwa pierwsze podpunkty pozostały bez zmian (maks. 50 m wysokości i maks. 500 m odległości), z kolei podpunkt c) nakłada obowiązek latania nad kontrolowanym obszarem naziemnym (bez osób postronnych) jeśli dron nie ma elektronicznego ogranicznika prędkości do 15 m/s dla całej operacji. Drony FPV konstruowane samodzielnie i nie posiadające GPS nie będą miały szansy spełnić tego warunku, pozostają więc loty FPV dronami typu Ready-To-Fly jak DJI Avata lub podobne (o ile mają możliwość software’owego ograniczenia prędkości dla całego lotu).

5. Brak wymogu instrukcji operacyjnej dla NSTS w lotach VLOS (NSTS-01,-02,-03,-04)

W podrozdziale UAS.NSTS-01/2/3/4.030 Bezpieczeństwo lotów znalazł się zapis:

Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-01/02/03/04 wykonuje się (4) z uwzględnieniem instrukcji operacyjnej sporządzonej przez operatora bezzałogowego systemu powietrznego – jeśli sporządzono.

Zatem „jeśli nie sporządzono” – to podpunkt (4) nie obowiązuje.

INOP jest jednak obowiązkowy dla NSTSów w lotach BVLOS (-05, -06, -07, -08).

6. Stacje elektroenergetyczne na liście obiektów z koniecznością uzgodnienia lotów

W podrozdziale UAS.NSTS-0x.040 Warunki korzystania z przestrzeni powietrznej widnieje zapis:

Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-01(do -08) wykonuje się (2) jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym obiektem w przypadku wykonywania operacji nad portami morskimi, lotniskami, elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi, ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków, jednostkami wojskowymi i poligonami.

W NSTS ogłoszonych z końcem 2020 r. zapis brzmiał: „nad portami morskimi, lotniskami, elektrowniami, ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków, jednostkami wojskowymi i poligonami” a więc przybyły dodatkowo „stacje elektroenergetyczne” do listy obiektów, nad którymi przelot należy uzgodnić.

Definicję stacji elektroenergetycznej można przeczytać na wikipedii.

7. Kamizelkę ostrzegawczą można zastąpić inną odzieżą

Zapis strice o noszeniu kamizelki ostrzegawczej do lotów w ramach NSTS zastąpiono zapisem:

Warunkiem eksploatacji systemu bezzałogowego statku powietrznego jest (4) noszenie przez pilota wykonującego czynności lotnicze kamizelki ostrzegawczej lub odzieży w inny sposób identyfikującej pilota.

8. BVLOS do maks. wymiaru drona < 1 m nad obszarami słabo zaludnionymi

Ogólna zasada brzmi (na przykładzie NSTS-05 czyli BVLOS < 4 kg do 2km od pilota):

„Niniejszy scenariusz stosuje się do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg: o maksymalnym wymiarze typowym wynoszącym maksymalnie 1 metr poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) nad obszarami słabo zaludnionymi;

Jak wspomniano wcześniej – dla dronów większych niż 1 m maksymalnego wymiaru, ale nie większych niż 3 m należy zapewnić kontrolowany obszar naziemny.

Co się nie zmieniło w NSTS?

Kilka rzeczy pozostało bez zmian:

 • dalej można latać w NSTS na dronach bez nadanej klasy C0-C6;
 • nie można przenosić materiałów niebezpiecznych;
 • jeden pilot obsługuje w locie jeden dron;
 • wymagane oznaczenie drona nr operatora;
 • wymagane oświetlenie drona do lotów nocnych;
 • wymagana kamizelka ostrzegawcza lub „odzież w inny sposób identyfikująca pilota”;
 • wymagane szkolenie teoretyczne, praktyczne i egzamin teoretyczny do uzyskania uprawnień na NSTSy;
 • wymagane zgłaszanie lotów przez system teleinformatyczny wskazany przez PAŻP;

Nowe wytyczne ogólne nr 15 i 17 wchodzą w życie z dniem 12.06.2023 r.

Wraz z nowymi NSTS Prezes ULC ogłosił dnia 1.06. oraz 6.06.2023 r. nowe wytyczne dotyczące wyznaczania stref geograficznych oraz ogólnych sposobów wykonywania operacji BSP – warto się z nimi również zapoznać.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Niezidentyfikowany dron "nad" Lotniskiem Chopina

Następny

DJI M350 RTK - ulepszony M300 RTK

10 komentarzy

 1. 16 maja 2023 at 16:29 — Odpowiedz

  Świetny, jasny i z komentarzami.
  Polecam CAŁY portal.
  „lepiej wiedzieć jak latać niż siedzieć… i latać że szmatą”

 2. 18 maja 2023 at 07:23 — Odpowiedz

  Czyli już nie polatamy na legalu w mieście dronem fpv ,nsts-01 można wyrzucić do śmieci 🙁

  • 22 maja 2023 at 16:02 — Odpowiedz

   ULC należy wyrzucić do śmnieci. Razem z prezesem.

 3. 18 maja 2023 at 18:39 — Odpowiedz

  Bardzo dobra analiza.

 4. 29 maja 2023 at 20:45 — Odpowiedz

  Nie rozumiem wyjaśnienia do pkt.4 „…z buforem ryzyka na ziemi i w którego granicach operator jest w stanie zadbać o to, by znajdowały się na nim wyłącznie osoby zaangażowane w operację…”, w wyjaśnieniu brakuj info co zrobić jak są jakieś osoby na obszarze. Mam dostać zgodę od każdego kto jest na tym obszarze?! Pozwolenie na lot ?!

  • 5 czerwca 2023 at 09:36 — Odpowiedz

   Tak, dokładnie tak. Kontrolowany obszar naziemny to taki, w którym znajdują się tylko osoby, które wyrażą na to zgodę.

 5. 6 czerwca 2023 at 11:14 — Odpowiedz

  Czy jest gdzieś definicja typowego wymiaru drona? Jak wyznaczyć taki wymiar dla multirotorów?

  Np. DJI 300 RTK – producent podaje wymiar (długość x szerokość x wysokość) bez śmigieł ok. 80x67x73cm. Gdy mierzymy bez śmigieł po przekątnej, to już wychodzi 1m. Ze śmigłami jeszcze więcej. Który z nich to „typowy wymiar”?

  • 6 czerwca 2023 at 13:10 — Odpowiedz

   Wystąpiłem do ULC o wyjaśnienie tej kwestii, jak tylko dostanę odpowiedź to zostanie zawarta w niniejszym artykule.

 6. 23 października 2023 at 15:33 — Odpowiedz

  Wiadomo coś już w sprawie interpretacji określenia „typowy wymiar”? Czy Matrice 350 albo Matrice 300 zostaną uznane jako drony powyżej 1m?

  • 24 października 2023 at 08:30 — Odpowiedz

   Interpretacja typowego wymiaru dla MR jest niezmienna i wynika z AMC/GM do 2019/947 i 2019/945. Jest to maksymalny wymiar wielowirnikowca mierzony jako odległość od czubek łopat śmigieł położonych na przeciwległych ramionach. Także nawet M30T wychodzi poza ten wymiar 1m.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *