Prawo

Drony w służbie Policji

Intensywny rozwój technologiczny branży bezzałogowych statków powietrznych sprawił, że zastosowań urządzeń latających nie sposób ograniczyć do celów amatorskich czy hobbystycznych. Drony okazały się po prostu zbyt użyteczne, by ich potencjału nie używać do realizacji zadań publicznych. W Polsce z BSP korzystają m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, Straż Pożarna czy Policja. W tym artykule opiszemy podstawę prawną oraz zastosowania dronów w służbie Policji.

Legalnie rzecz biorąc – regulacje dotyczące dronów

Drony oficjalnie służą Policji od stosunkowo niedawna. Co ciekawe, choć szczegółowe zasady użycia BSP ustalono dopiero w 2019 r., Policja korzystała z urządzeń już ok. 10 lat wcześniej [1]. Jedną z komórek Policji najdłużej wykorzystujących BSP było Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP powstałe w 2013 r. [1]. Konieczność wdrożenia odpowiednich ujednoliceń wynikała z braku policyjnych regulacji w zakresie pokrycia kosztów ubezpieczenia OC czy też wątpliwości interpretacyjnych dotyczących wyłączeń zastosowania niektórych przepisów o BSP w stosunku do policjantów [2].

Szczegółowe zasady użycia dronów reguluje obecnie Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji. W dokumencie wskazano m.in.: kto i w jakich okolicznościach może wykorzystać BSP, jakie są obowiązki pilota i obserwatora statku, a także jak przebiegać powinna dokumentacja działań policyjnych prowadzonych przy jego użyciu.

Poszukiwanie osób zaginionych przy użyciu BSP

Bezzałogowe statki powietrzne są dziś wykorzystywane do działań poszukiwawczych na terenie całego kraju. Z perspektywy Policji stanowią przede wszystkim alternatywną formę wsparcia poszukiwań – zwłaszcza w tych rejonach, gdzie nie ma baz Lotnictwa Policyjnego i wykorzystanie śmigłowców jest utrudnione bądź niemożliwe [1]. O użyteczności BSP w poszukiwaniach decydują takie czynniki, jak:

  • przyśpieszenie i zwiększenie zasięgu działań w porównaniu do poszukiwań tradycyjnych wykonywanych w zespołach poruszających się np. w formie tyraliery czy „szybkich trójek”, a także poszukiwań realizowanych przy udziale Lotnictwa Policyjnego,
  • możliwość bieżącego dokumentowania działań poszukiwawczych, możliwość dostosowania urządzenia do panujących warunków, np. poprzez zamontowanie podzespołów termowizyjnych i noktowizyjnych,
  • obniżenie kosztów poszukiwań.

Za przykład wykorzystania dronów przez Policję do celów poszukiwawczych może posłużyć działalność Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, gdzie w 2021 r. powołano Nieetatowy Zespół Wsparcia Poszukiwań Osób Zaginionych. Czynności podejmowane przez NZWPOZ podzielone zostały na IX modułów. Ostatni z nich dotyczy wykorzystania przez Policję BSP do prowadzenia poszukiwań w miejscach trudno dostępnych [3].

Drony przeciw piratom drogowym

Drugim ważnym obszarem policyjnego wykorzystania dronów jest kontrola ruchu drogowego. O możliwości zastosowania dronów do rejestrowania wykroczeń popełnianych przez kierowców decyduje przepis art. 2. pkt. 59. Ustawy o ruchu drogowym. Zgodnie z wyrażoną w nim definicją legalną urządzeniem rejestrującym jest stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe, albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.

Należy jednak pamiętać, że współdziałający ze sobą pilot i obserwator BSP nie mają kompetencji do przyznania kierowcy mandatu. Aby doszło do jego ukarania, powinni oni współpracować z patrolem, który dokona zatrzymania po otrzymaniu informacji o wykroczeniu. Pilot drona musi zadbać o to, by nagranie nie budziło wątpliwości co do naruszenia przepisów oraz możliwości zidentyfikowania sprawcy wykroczenia. Jak cała operacja może wyglądać w praktyce? Odsyłamy do filmu:

Warto na marginesie zaznaczyć, że, inaczej niż w przypadku fotoradarów, Policja nie ma obowiązku informowania uczestników ruchu o wykonywaniu czynności przy użyciu drona.

Przyszłość BSP jako narzędzia służb mundurowych

Na zakończenie zwróćmy uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, wykorzystanie dronów przez policję – nie tylko polską, ale również zagraniczną – nie ogranicza się do opisanych wyżej obszarów. BSP używane są także np. w kryminalistyce – za ich pomocą możliwe jest uzyskanie obrazu miejsca popełnienia przestępstwa z powietrza. Po drugie, należy spodziewać się rozszerzenia katalogu możliwych zastosowań dronów. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości zostaną one wykorzystane przez policję do kierowania ruchem czy ścigania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa [4].

Źródła

  • [1] R. Kochańczyk, BSP w poszukiwaniu osób zaginionych w praktyce policyjnej, [w:] Wykorzystanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, red. M. Feltynowski, Józefów 2019.
  • [2] P. Maciejczak, BSPP – co to takiego?, [w:] „Gazeta Policyjna” 2019, nr 176.
  • (https://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2019/numer-176-listopad-2019/181327,BSPP-co-to-takiego.html)
  • [3] A. Chyliński, Mazowiecka koordynacja poszukiwań, [w:] „Gazeta Policyjna” 2021, nr 3 (https://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2019/numer-176-listopad-2019/181327,BSPP-co-to-takiego.html)
  • [4] S. Anand, What role will drones play in the future of law enforcement? 2022 (https://www.blueline.ca/what-role-will-drones-play-in-the-future-of-law-enforcement/).

O autorze artykułu

Kamil Wasilewski — lataniem pasjonuję się od najmłodszych lat. Ze względu na lęk wysokości nie zostałem pilotem, ale spełniam swoje marzenia o lataniu poprzez zainteresowanie dronami. Jestem adwokatem — pracuję z klientami biznesowymi i osobami prywatnymi. Moja droga zawodowa i hobby spotykają się na prowadzonym przeze mnie blogu: https://latam-dronem.pl, gdzie jako prawnik piszę o prawach i obowiązkach właścicieli dronów.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Baykar podaruje Ukrainie "polskiego" Bayraktar TB2

Następny

RemoteUAS - zdalne sterowanie dronem na szkoleniach w Akademia UAV

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *