AktualnościZe Świata

Zielone światło dla SORA 2.5

Podczas sesji plenarnej organizacji JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems), która odbyła się 13 maja 2024 r., członkowie posiadający prawo głosu zatwierdzili publikację SORA 2.5.

Joerg Dittrich, eksperta ds. przepisów dotyczących dronów i lider grupy roboczej JARUS WG-SRM:

SORA 2.5 to znaczące usprawnienie, obejmujące:

  • poprawę sformułowań i organizacji dokumentów, poprawki niedokładności w niektórych przypadkach użycia (zaktualizowana część główna, załączniki B, E, I);
  • nowy Załącznik A: zawierający wytyczne dotyczące napisania instrukcji operacyjnej dla kategorii szczególnej oraz wytyczne dotyczące przedstawiania władzom uzasadnienia dotyczącego bezpieczeństwa;
  • nowy Załącznik F: zawiera uzupełniający ilościowy model ryzyka naziemnego GRC;
  • formalna aktualizacja Cyber-załącznika (Cyber Annex) do Załącznika E (bez zmiany treści).

Dokumenty SORA 2.5 zostaną opublikowane wkrótce po ostatniej formalnej edycji.

Nie należy się jednak zbyt długo przyzwyczajać do SORA 2.5, bo JARUS pracuje już nad SORA 3.0, a ta zakłada znów:

  • dużą aktualizację modelu dla ARC (Air Risk Class), czyli modelu obliczania klasy ryzyka w powietrzu, który w konsekwencji spowoduje publikację Załącznika G (Air Risk Model) oraz aktualizację Załącznika C (Strategic Air Risk Mitigations) & oraz Załącznika D (Tactical Air Risk Mitigations);
  • przegląd przypadków użycia (use-case) dla różnych operacji (np. wiele jednoczesnych operacji, operacji na dużych wysokościach, operacji na wysokim poziomie automatyzacji), które zaowocują dalszymi wytycznymi dotyczącymi zastosowań dla SORA;
  • dodatkowe wytyczne dla organów w celu zapewnienia zharmonizowanego, globalnego zrozumienia SORA;
  • aktualizacje Załączników B i E w celu ulepszenia wytycznych i odniesień do sposobów spełnienia wymagań.

Tym samym brniemy dalej w skomplikowane zasady obliczania ryzyka operacji w kategorii szczególnej, które utrudnią operatorom w Polsce funkcjonowanie w tej branży…

Źródło informacji:


Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Droniada Future Forum by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa - 24.05.2024 r.

Następny

PISB przystąpiła do Polsko-Emirackiej Rady Biznesu

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *