AktualnościWydarzeniaZ Polski

Urban Air Mobility czyli integracja usług dronowych w mieście

Jak będzie wyglądać integracja usług dronowych w terenie zurbanizowanym? Czy miasta czeka rewolucja, która wprowadzi inny typ transportu? Jak szybko miejska mobilność powietrzna stanie się rzeczywistością? Na te pytania odpowiada międzynarodowy projekt ASSURED-UAM zrealizowany w międzynarodowym konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020. Podsumowanie projektu odbędzie się 18 kwietnia 2023 w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa podczas wydarzenia pt: „Miejska Mobilność Powietrzna. Jak przygotować się na dronową rewolucję?”

Celem projektu ASSURED (ASSURED-UAM – Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility) było opracowanie rekomendacji do wdrożenia usług dronowych w środowisku zurbanizowanym. Czy wprowadzenie do miasta usług np. taksówek dronowych czy przewozu paczek i ładunków z pomocą dronów oznacza przełomowe zmiany?

Zintegrowany transport dronów nad obszarami zurbanizowanymi

Problem nieograniczonego korzystania z bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni miejskiej stwarza wiele zagrożeń. Rosnąca liczba modeli i zastosowań bezzałogowych statków powietrznych wpłynęła na wdrażanie systemów transportowych Miejskiej Mobilności Powietrznej, które nie posiadają określonych regulacji oraz ram prawnych.

W odpowiedzi na narastające przeszkody, projekt ASSURED-UAM przedstawia propozycję wdrożenia Miejskiej Mobilności Powietrznej w miastach. Koncentruje się na zmianach, które powinny zostać zrealizowane, aby wprowadzić ciągłość procesu i nie zakłócać istniejących już systemów transportowych w mieście.

Wprowadzenie nowej struktury do istniejącego porządku będzie wymagało zmian w logistyce operacji, czy infrastrukturze. Regionalne i lokalne jednostki samorządu terytorialnego staną przed wyzwaniami, takimi jak: sposoby finansowania, planowania (infrastruktury systemów), sposoby realizacji operacji, zapewnienie bezpieczeństwa operacji, poziomu emisji, czy poziomu akceptowalności proponowanych rozwiązań przez mieszkańców.

Rekomendacje dla Miejskiej Mobilności Powietrznej

Rezultat projektu to rekomendacje związane z procesem wdrażania Miejskiej Mobilności Powietrznej dostępne w 8 językach.

Zawierać będą:

  • Źródło wiedzy z zakresu trendów technologicznych, ram regulacyjnych, polityki, integracji transportu, prawodawstwa, oraz głównych trendów w podejściu do mobilności.
  • Scenariusze rozwoju MMP z uwzględnieniem różnych aspektów (finansowania, środowiska operacyjnego, akceptacji społecznej, efektywności energetycznej itp.).
  • Pakiet rekomendacji i standardów certyfikacji dla infrastruktury MMP, integracji bezzałogowych statków powietrznych z naziemnymi środkami transportu, środowiska ukierunkowanego na Europejski Zielony Ład, planowania miejskiego i polityki.
  • Wnioski z procesów wsparcia projektów miast zaangażowanych w projekt (Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bari oraz Porto).

Podsumowanie projektu ASSURED-UAM w Warszawie

W Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa zostaną podsumowane rezultaty międzynarodowej współpracy badawczej w ramach ASSURED-UAM. Przedstawione zostaną:

  • najnowsze trendy technologiczne, ramy regulacyjne, prawne i w zakresie polityk oraz sposoby integracji transportu naziemnego i powietrznego,
  • przyszłe scenariusze rozwoju miejskiej mobilności powietrznej z uwzględnieniem aspektów finansowych, środowiska operacyjnego, akceptacji społecznej oraz efektywności energetycznej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej jak będą kształtować się trendy wdrażania usług dronowych do naszych miast zapraszamy do Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa na wydarzenie pt. „Miejska Mobilność Powietrzna. Jak przygotować się na dronową rewolucję?”, które odbędzie się 18 kwietnia 2023 w siedzibie instytutu w Warszawie, al. Krakowska 110/114.

Rejestracja: https://www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/miejska-mobilnosc-powietrzna-rejestracja
Więcej informacji: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/miejska-mobilnosc-powietrzna-jak-przygotowac-sie-na-dronowa-rewolucje/

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

Jak przygotować się na dronową rewolucję?

Następny

Nowy DJI Inspire 3 ujrzał światło dzienne

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *