Posts Tagged

załącznik 6a

AktualnościPrawoZ Polski

Najnowsze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia (…) 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków rzutuje przede wszystkim na loty BVLOS – poza zasięgiem widoczności wzrokowej. Niemniej jednak pewnie zmiany dla

Read More