AktualnościZ Polski

Bezpieczeństwo na terenach zurbanizowanych w kontekście lotów automatycznych BSP – ankieta badawcza

W imieniu dr inż. arch. Beaty Stelmach-Fita z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Katedra Przedsiębiorczości Gospodarki Przestrzennej,
Instytut Geografii) zapraszam do udziału w badaniu ankietowym on-line na temat „Bezpieczeństwa na terenach zurbanizowanych w kontekście lotów automatycznych dronów”.

Omawiane tutaj badanie skierowane jest do ekspertów, specjalistów od technologii BSP, planowania przestrzennego, leśnictwa, bezpieczeństwa itp. Ankieta została opracowana przez zaproszony do współpracy interdyscyplinarny zespół badawczy składający się z przedstawicieli nauki, biznesu i ekspertów.

Ankieta w formie elektronicznej kierowana do ekspertów, specjalistów od technologii BSP, planowania przestrzennego, leśnictwa, bezpieczeństwa znajduje się tutaj.

Ostatecznym celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązana technologicznego pt. „Model 3D stref dostępności przestrzeni terenów zurbanizowanych dla lotów automatycznych dronów (BSP)”, który będzie spójny z systemem PansaUTM oraz powstającymi podsystemami lokalnymi.

Tło dla prowadzonych badań

Obecnie bezzałogowe statki powietrzne (BSP), inaczej drony mogą wzbijać się w przestrzeń powietrzną i w sposób automatyczny pokonywać trasy po wytyczonej/zadanej ścieżce lotu, dla której dostępna jest wcześniej wykonana analiza przeszkód i wyznaczenie stref bezpieczeństwa. Projekty z koncepcjami modeli 3D przestrzeni powietrznej, to odpowiedź na dyrektywę U-Space, która określa m.in. zasady otwarcia przestrzeni powietrznej dla lotów automatycznych w Europie. Do upowszechniania tego typu rozwiązań niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań związanych zarówno z koncepcjami modelowania 3D, jak również z analizą zapotrzebowania na konkretne produkty powiązane z tym zagadnieniem.

Część ekspertów uważa, że powinny rozwijać się usługi dotyczące zamawiania każdorazowo modelu 3D ścieżki przelotu z ustalonymi przeszkodami ze strefą bezpieczeństwa, do realizacji konkretnej misji/operacji drona. Druga grupa prezentuje pogląd, że lepszym rozwiązaniem jest osadzenie optymalnych ścieżek przelotu w modelu 3D danego terenu/miasta/aglomeracji/metropolii i korzystanie z nich jako starannie zaprojektowanych i osadzonych w specjalnych strefach bezpieczeństwa.

W tych wszystkich wyzwaniach rozwoju przemysłu dronowego najistotniejsze wydaje się szeroko rozumiane bezpieczeństwo (infrastruktury krytycznej, kluczowej dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, jak również użytkownika operującego dronem, czy właściciela posesji, zwykłego użytkownika przestrzeni, w tym przestrzeni prywatnej czy publicznej).

Tematyka badań jest odpowiedzią na zapotrzebowanie i oczekiwania administracji rządowej i samorządowej, która potrzebuje sprawdzonych narzędzi do wyznaczania stref bezpiecznych lotów dla dronów w obszarze miast.

Cel projektu badawczego

Ankieta ma na celu zebrać informację o zapotrzebowaniu na tego typu produkt i jest skierowana do:

  • I – jednostek samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym (urzędy marszałkowskie);
  • II – jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym (miasta, aglomeracje), odpowiedzialnych za wyznaczanie szlaków dla dronów w dokumentach planistycznych, działania związane bezpieczeństwem i z zarządzaniem kryzysowym, interesujących się problematyką możliwości wykorzystywania dronów.
  • III – starostw powiatowych,
  • IV – specjalistów od rozwiązań technologicznych w zakresie dronów, ds. komunikacji i transportu, zarządzania kryzysowego. modelowania 3D przestrzeni zurbanizowanej.

Pytania dla poszczególnych grup (I, II, III, IV) są różne.

Ze względu na konieczność podjęcia dalszych prac B+R prosimy o przesłanie ankiety w terminie do 30 lipca 2020. Ankieta w formie elektronicznej dla specjalistów (IV) znajduje się pod tym adresem.

Poprzedni

Joystick TS firmy APEM – niezawodność i estetyka w jednym

Następny

Kolejne cztery strefy CTR oraz FIS Warszawa, Olsztyn i Kraków włączone do PansaUTM

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.