AktualnościZ Polski

Podsumowanie programu CEDD do końca 2021 r.

Program „Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów” ustanowiony został w 2018 roku na podstawie porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (GZM), Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC) i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i jest monitorowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Termin zakończenia programu został zaplanowany na 31 grudnia 2021 r., został jednak przedłużony do końca II kwartału 2022 r. Jakie cele zdołał przez ten czas zrealizować CEDD?

Jako cel nadrzędny Programu określono stworzenie warunków do testowania i wdrażania rozwiązań dronowych w Polsce w trybie pilotażowym. Na etapie przygotowania założeń Programu członkowie Programu CEDD uzgodnili, iż Program będzie koncentrował się na realizacji projektów realizowanych przez członków Programu. W 2019 r. do programu CEDD dołączył Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut lotnictwa. Z uwagi m.in. na realizację projektu ULC (rekomendacje dla miast) oraz projektu GZM (przeprowadzenie pilotaży zaawansowanych usług opartych o wykorzystanie BSP) termin zakończenia projektu został przesunięty o pół roku wprzód (koniec II kwartału 2022 r.).

Najważniejsze osiągnięcia CEDD

Najważniejsze rezultaty z punktu widzenia branży BSP, które uzyskał Program CEDD do końca 2021 r. to:

 • w pełni działający obszar testowy CEDD na terenie GZM (wyznaczono 2 lokalizacje – Sławków i Rudziniec, przygotowano niezbędną infrastrukturę m.in. odbiorniki ADSB oraz zabezpieczono przestrzeń powietrzną dla lotów BSP), a także przygotowana procedura weryfikacji dojrzałości rozwiązań dronowych dla podmiotów, które będą korzystać z ww. obszarów testowych na terenie GZM;
 • opublikowane w 10.2019 r. rekomendacje dotyczące monitorowania smogu z wykorzystaniem BSP oraz modelowy SIWZ wspierający proces zamówień usług monitorowania smogu;
 • spotkania interesariuszy oraz testy wykorzystania dronów do monitorowania wysypisk śmieci na terenie GZM;
 • loty testowe z wykorzystaniem BSP pomiędzy dwoma szpitalami w Warszawie w kwietniu i listopadzie 2020 r. – loty były poprzedzone przygotowaniami i testami na obszarze testowym GZM m.in. w wykorzystaniem systemu PansaUTM zapewnionego przez PAŻP;
 • zrealizowane w dn. 17.03.2021 r. otwarte webinarium dot. analizy ryzyka SORA skierowane jest do operatorów realizujących loty BSP w kategorii szczególnej oraz do przedsiębiorców rozważających wdrożenie usług z wykorzystaniem BSP oraz przygotowany dla branży BSP „Przewodnik po analizie ryzyka według metodyki SORA” opracowany przez specjalistów z ILOT. Podczas webinarium zostały omówione wyzwania związane z realizacją lotów BSP zgodnie z obowiązującym od początku roku 2021 rozporządzeniem wykonawczym Komisji EU 2019/947;
 • przygotowany w lipcu 2021 r. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dokument dotyczący tego jak realizować zadania samorządowe w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem dronów (dostępny na stronie CEDD);
 • liczne spotkania i konferencje branżowe, głównie na terenie GZM, na których przedstawiciele polskiej branży BSP mieli okazję wziąć udział w dyskusji nt. m.in. kwestii regulacji prawnych w zakresie BSP, jak również zaprezentować swoje rozwiązania i usługi.

Firmy, które skorzystały z obszaru testowego CEDD na terenie GZM to:

 • Spartaqs (testy lotów długodystansowych platformy HERMES)
 • Creotech Instruments (testy platformy LUCIAD, testy platformy SAMPLE – obecnie GREy)
 • Aerobits (testy urządzeń ADS-B)
 • Centrum Informacji Kryzysowej (testy na potrzeby doskonalenia algorytmów tworzenia modeli terenu 3D w czasie rzeczywistym)

Więcej informacji nt. działań, które były podejmowane w ramach inicjatywy CEDD znajduje się na stronie https://cedd.pl/.

Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Poprzedni

LabAir: pierwszy transport medyczny dronem w Polsce dla ALAB laboratoria

Następny

Komercyjne drony w Kijowie przydatne do obserwacji

Brak komentarzy

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *