Słownik

Dron – bezzałogowy statek powietrzny, który może odbywać lot autonomiczny (samodzielnie, z użyciem autopilota lub innego systemu na pokładzie) lub zdalnie sterowany (kierowany przez operatora drona) poza zasięg wzroku.

BSL – skrót od: Bezzałogowy Statek Latający

BSP – skrót od: Bezzałogowy Statek Powietrzny

UAS – Unmanned Aircraft System; system, w skład którego wchodzi: dron, system kontroli, połączenie służące do kontrolowania drona oraz pozostałe wyposażenie drona.

UAV – Unmanned Aerial Vehicle (= dron)

RPA – Remotely Piloted Aircraft (= drone); nazewnictwo ICAO (International Civil Aviation Organization)

RPAS – Remotely Piloted Aircraft System (= UAS)

FAA – Federal Aviation Administration (amerykański odpowiednik Urzędu Lotnictwa Cywilnego)

UAVO – certyfikat (świadectwo kwalifikacji) uprawniający do legalnego sterowania dronem w przypadku lotów innych niż o charakterze rekreacyjno-sportowym (UAVO = Unmanned Aerial Vehicle Operator)

VLOS – uprawnienia w ramach UAVO do wykonywania lotów w zasięgu wzroku operatora drona

BVLOS – uprawnienia w ramach UAVO do wykonywania lotów poza zasięgiem i w zasięgu wzroku operatora drona

VTOLVertical Take Off and Landing, pionowy start i lądowanie – określenie dla samolotów, które mają możliwość startu i lądowania pionowego. Oczywiście jest to oczywiste dla copterów, natomiast niektóre samoloty startujące klasycznie z pasa startowego mają również możliwość startów i lądowań pionowych jako opcja (patrz: Harrier lub F-35).

ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego

PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (ang. PANSA = Polish Air Navigation Services Agency)